vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Heldere vraagstelling de sleutel tot contractvorming

Contractadvisering Design & Build (UAV-GC)

Hoe borgt u de betrouwbaarheid van de kwaliteitscontroles van de opdrachtnemer? Bent u er zeker van dat uw wensen voldoende worden weergegeven in de vraagspecificatie? En aan welke criteria en sancties moeten de te beoordelen stukken voldoen? 

 

De UAV-GC met het bijbehorende modelcontract geeft goede handvaten om uw project in goede banen te kunnen leiden. U dient hier als opdrachtgever echter zelf invulling aan te geven, waarbij ‘het stellen van de juiste vraag’ van cruciaal belang is. Dit bepaalt in hoge mate de borging van uw specifieke wensen, de aantoonbaarheid van de kwaliteit en de vrijheid van de opdrachtnemer.

 

Oculus adviseert vanuit ervaring bij de contractvorming bij een Design & Build project onder UAV-GC.

 

 

Risicomanagement en contractadvisering, uw proces in control.