vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, maakt deel uit van het beleid van OB&V. Dit komt op verschillende gebieden tot uiting.

 

Leerbedrijf
OB&V en Visiplan zijn geregistreerd als erkend leerbedrijf.
Met stageplekken voor het toekomstig middenkader worden leerlingen van het ROC in staat gesteld om praktijkervaring te verwerven.

 

Sponsoring
Verzoeken van medewerkers om hun (sport)club te sponsoren worden zoveel mogelijk gehonoreerd. Dit om sport en maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers te stimuleren.
Daarnaast wordt jaarlijks een budget vastgesteld en besteedt om goede doelen te sponsoren.
Onder andere:
– Enkele jaren hebben wij maandelijks met een vast bedrag Oxfam Novib gesteund, bij het ambassadeurschap van het zelf doen met het mogelijk maken van microfinanciering in 3e wereld landen.
– KWF met Alpe d’Huzes; sponsering van een team van medewerkers dat heeft mee gefietst op deze beroemde berg.
– Halve Marathon van Eindhoven. Voor dit jaarlijkse hardloopevenement worden relaties uitgenodigd en gesponsord om samen met een aantal van de OB&V medewerkers aan deel te nemen.

 

Inzet medewerkers met beperking
OB&V maakt gebruik van de telefoonservicedienst BOB, de Bewust Ondernemende Beller. Niet alleen is OB&V zo altijd voor de klant telefonisch bereikbaar, maar “Bob stelt haar werkplekken exclusief beschikbaar aan mensen die aan een sterk beperkende lichamelijke handicap lijden. Mensen dus met “een afstand tot de arbeidsmarkt”. Want Bob is er van overtuigd dat iedereen kwaliteiten heeft.” En wij onderschrijven en ondersteunen dit principe graag.
Op deze manier stimuleert OB&V bovendien actief de participatiemaatschappij.

 

Wagenpark
De medewerkers van OB&V zijn veel onderweg voor klanten, daarom zijn er aan het wagenpark strenge voorwaarden gesteld aan energiezuinigheid. Voor de nieuwe lease auto’s geldt minimaal een CO2 uitstoot volgens de milieuklasse A.

 

Afval
De afvalstromen op kantoor worden gescheiden in papier en restafval. Inktcartridges van de printers worden verzameld en de opbrengst van de recycling gaat naar een goed doel: Cliniclowns. Wanneer printen niet nodig is, wordt er aangeraden dit ook niet te doen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk digitaal gearchiveerd.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Er wordt veel aandacht besteed aan een duurzaam personeelsbeleid.
Dit komt onder andere tot uiting door de buitendienst (directievoerders, toezichthouders, inspecteurs en projectmanagers op de bouwplaats) de benodigde beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen, zoals veiligheidsschoenen, bouwhelmen, gehoorbeschermers, winddichte jassen. Afhankelijk van de werkzaamheden worden harnassen beschikbaar gesteld ten behoeve van werken op hoogte.

 

Leefstijl
Persoonlijke aandacht voor medewerkers zoals op zaken als werkhouding en inrichting van de werkplek (hoogte bureau, beeldschermwerk, juiste bureaustoel) draagt bij aan het creëren van een prettige werk- en leefomgeving. Naast de persoonlijke invulling (sport), draagt dit tevens bij aan stimuleren van een laag ziekteverzuim.

 

PMO
OB&V biedt medewerkers van 55 jaar en ouder aan om vrijwillig deel te nemen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Deze onderzoeken worden door keuringsartsen uitgevoerd.
Het welzijn van de medewerkers staat hoog in het vaandel. De persoonlijke gezondheid is dan ook een van de aspecten die aandacht behoeft. Omdat elk type werk, dus ook werk voor OB&V, gezondheidsrisico’s met zich meebrengt ziet OB&V het als plicht om eventuele eerste signalen van ziektegevallen op te merken en/of op te sporen. Immers, het motto van OB&V is: voorkomen is beter dan genezen.
PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Zo’n onderzoek kan, zo blijkt uit ervaring, een positief effect op de gezondheid en het functioneren van de medewerkers hebben.
Men krijgt, met behulp van een PMO, inzicht in de mate van invloed die werk en gezondheid op elkaar hebben en de medewerkers krijgen adviezen om verantwoord om te gaan met eventuele gezondheidsklachten en risico’s het uitvoeren van werkzaamheden.