vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Algemene voorwaarden
Voorzover in de aanbieding niet anders is bepaald geschieden onze werkzaamheden respectievelijk diensten volgens de De Nieuwe Regeling 2011, (Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur, DNR 2011). Deze kunt u hier downloaden.