vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug

Asbestinventarisatie

26 november 2014

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne vezels. Vanwege zijn bijzondere eigenschappen is asbest, in Nederland, tot juli 1993 in zeer veel producten toegepast (er zijn ca. 3500 asbesthoudende producten bekend).

 

De gevaren

Het gevaar van asbest schuilt in het inademen van de vezels. Het doordringen van de vezels in de longen en longvlies kan ernstige ziekten veroorzaken zoals Longkanker, Asbestose en Mesothelioom. Volgens het ministerie van Volksgezondheid sterven er in ons land zeker 700 mensen jaarlijks aan de gevolgen van inademing van asbestvezels. In ca. 70% van onze huizen, kantoren en scholen zit nog steeds asbest. In de bouw is, in de periode tussen de tweede wereldoorlog en 1983 veelvuldig gebruik gemaakt van asbesthoudende producten. In 1983 kwam er een eerste verbod maar het heeft tot 1993 geduurd dat het gebruik van asbest volledig werd verboden.

 

Wat doet een Asbestdeskundige?

Asbestdeskundigen hebben ABD-CS570 of DIA-SC560 certificaat. Een ABD-CS570 adviseert en houdt toezicht tijdens een asbestinventarisatie. De DIA-SC560 deskundige is in staat om zelfstandig in een pand een inventarisatie te doen en hiervan een rapportage op te stellen om inzichtelijk te maken welke asbesthoudende materialen zich in een pand bevinden.

 

Wanneer vraagt u een asbest advies?

  • Gaat u een gebouw renoveren of geheel of gedeeltelijk slopen en het gebouw is van voor 1994, dan is de kans groot dat er asbest aanwezig is. Een ABD-SC570 / DIA-SC560 kan potentiële plaatsen, waar asbest aanwezig zou kunnen zijn, aanwijzen en herkennen, zodat de opdrachtgever geadviseerd kan worden om een asbestinventarisatie type A of B te laten uitvoeren. Dit kan zowel aan de hand van historische bouwtekeningen als door middel van een inspectie van het te renoveren of te slopen gebouw.
  • Verder kan een ABD-SC570 / DIA-SC560 de inventarisatie en het verwijderen van het asbest voor de opdrachtgever monitoren op het gebied van milieu- en arbeidsregelgeving. Dus of alles volgens de wettelijke regels wordt geïnventariseerd, verwijderd en afgevoerd. Volgens de wet is de eigenaar van het pand verantwoordelijk voor het op de juiste manier (laten) verwijderen van het asbest.
  • Ook kan een ABD-SC570 / DIA-SC560 een redelijke inschatting maken van aanwezigheid van asbest, voor een opdrachtgever, bij aankoop of verkoop van een gebouw. Volgens de wetgeving is de verkopende partij verplicht om aanwezigheid van asbest te melden bij de verkoop en is de kopende partij verplicht om bij aankoop te inventariseren of er asbest in het gebouw aanwezig is, bij gebouwen gebouwd voor juli 1993.

 

OB&V heeft asbestdeskundigen (ABD-CS570 en DIA-SC560) in dienst. Wij geven deskundig advies en in opdracht van gecertificeerde (SC540) asbestpartijen kunnen wij een asbestinventarisatie uitvoeren.