vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Directievoering en toezicht conform UAV 2012

Als opdrachtgever is de uitvoeringsfase van een bouwproject de meest kritische projectfase. In deze fase wordt het ontwerp vertaald naar het gebouw in werkelijkheid. En daarna wordt het gebouw met alle ‘lusten en lasten’ gebruiksklaar opgeleverd. Met andere woorden, bij de realisatie van een gebouw komt veel kijken.

 

Het is logisch dat het uitvoeringsproces wordt beheerst op aspecten als tijd, geld en kwaliteit. Om eventuele projectrisico’s te voorkomen is juiste en tijdige informatie noodzakelijk. Hiermee kunnen onvoorziene omstandigheden worden voorkomen, de juiste besluiten worden genomen en is uw project onder controle. Dit is de toegevoegde waarde van btb.

 

Medewerkers van btb adviseren en begeleiden namens de opdrachtgever het uitvoeringsproces. Btb heeft meer dan 50 jaar ervaring (overeenkomstig de UAV2012) met nieuwbouw, renovatie of verbouwing van projecten in de woningbouw, de utiliteitsbouw (onder andere zorginstellingen, onderwijs- en kantoorgebouwen), en infrastructuur (bouw- en woonrijp maken) en industriële bouwprojecten. Ruime contractkennis (conform de UAV en UAV-gc) is bij de medewerkers aanwezig.

 

Btb kan u van dienst zijn met de volgende diensten:
Directievoering
Bouwkundig toezicht
Toezicht civiel en industrie

 

 

Btb, voor begeleiding in de bouw en infrastructuur