vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Bouwkwaliteit met als resultaat tevreden gebruikers

Bouwkundig toezicht

De toezichthouder vertegenwoordigt de opdrachtgever en houdt toezicht op de bouwtechnische kwaliteit van het uit te voeren werk. De hedendaagse toezichthouder is gefocust op beheersing en optimalisering van de bouwkundige vertaling van het bestek, de tekening via werkplan en het productmonster naar de daadwerkelijke realisatie van het gebouw.

 

De deskundige opzichters van btb coördineren, signaleren en grijpen proactief in waar dat nodig is. Door dit proactieve en preventieve optreden worden teleurstellingen achteraf, faalkosten en vertragingen voorkomen. Hoe eerder btb erbij wordt betrokken, hoe groter de toegevoegde waarde van de opzichter.

 

Oog voor kwaliteit 
Alle partijen in het bouwproces streven naar kwaliteit. Maar in de praktijk wordt die kwaliteit vaak verschillend beleefd. Door tijdsdruk of vanuit kostenbesparing wordt dit uit het oog verloren, met discussies tot gevolg. De opzichters van btb voorkomen als onafhankelijke experts fouten tijdens de uitvoering. Zij bewaken de contractafspraken en zorgen dat deze worden nageleefd. Dat doet btb sinds 1965.

 

Starten met de risicoplantoets 
Vanaf het moment dat de opdracht aan de aannemer is verleend, geldt dat omissies in het bestek of in de besteksdocumenten vrijwel onvermijdelijk negatieve financiële gevolgen hebben voor de opdrachtgever. Btb adviseert opdrachtgevers daarom voorafgaand aan de aanbesteding van het bouwproject het bestek en de besteksdocumenten door een onafhankelijke partij te laten controleren. Oculus (de zusterorganisatie van btb) verzorgt een dergelijke risicoplantoets. Met een risicoplantoets worden het bestek en de besteksdocumenten op de beoogde uitvoeringskwaliteit, compleetheid en onderlinge samenhang gecontroleerd en kunnen onvoorziene faalkosten en meerkosten juist voor de uitvoeringsfase worden voorkomen.

 

De opzichters van btb houden bouwkundig toezicht, maar ook civiel toezicht of toezicht in de industrie op uiteenlopende aansprekende projecten. Om een indruk te krijgen, nodigen wij u uit om de projecten te bekijken.