vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

De vertrouwenspersoon waar u op kunt rekenen

Directievoering

De directievoerder vertegenwoordigt de opdrachtgever en ‘dirigeert’ namens hem een project vanaf start bouw tot oplevering. De directievoerder coördineert de samenwerking tussen de bij het project betrokken adviseurs (zoals de architect, de constructeur, etc.), de overheid, de aannemer(s) en andere projectbetrokkenen. De directievoerder treedt hierbij op als de verbindende schakel tussen de diverse partijen. Met directievoering worden projectrisico’s tijdig onderkent en voorkomen. Beheersing van informatie en de organisatie daaromheen, bewaken van tijdige besluitvorming en ook het bewaken van de samenwerking tussen partijen staan centraal in het functioneren van de directievoerder.

 

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden maakt de directievoerder een analyse van de contractstukken en zo nodig of gewenst worden de contractstukken getoetst aan de ontwerpuitgangspunten. Risico’s en aandachtspunten worden in beeld gebracht en beheersmaatregelen worden opgesteld om de beheersaspecten GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) gedurende de uitvoeringsfase beheersbaar te maken. Elk project start met een projectplan met als doel een gedegen basis te leggen voor het beheersbaar maken van het project.

 

De directievoerders van btb werken conform de DNR 2011.

 

Meerwaarde van btb 

Kiezen voor directievoering door btb, is kiezen voor een betrouwbare organisatie met aandacht voor uw belangen. Wanneer u kiest voor samenwerking met btb, kiest u voor een organisatie met gevoel voor mensen en menselijke verhoudingen. De ervaring, passie en ambitie van de directievoerders van btb staan garant voor een beheerst verlopend bouwproces.

 

Onze directievoerders hebben ervaring in uiteenlopende projecten op het gebied van nieuwbouw, renovatie, onderhoud, herbestemming en herhuisvesting.  Btb heeft ervaring op het terrein van woningbouw, kantoorgebouwen, onderwijsgebouwen, zorginstellingen, theaters, bioscopen, winkelcentra, bedrijfs- en industriële gebouwen.

 

Hier kunt u een greep uit onze projecten directievoering bekijken.

 

Directievoering en toezicht volgens de UAV2012