vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Toezicht en directievoering volgens de UAV 2012

De UAV 2012 van de herziening van de UAV 1989 bevat een aantal wijzigingen met betrekking tot de directievoering en toezicht op het werk als verantwoordelijke en vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Belangrijkste wijziging is dat kan worden volstaan met slechts een uitwendige visuele beoordeling door de directie bij bouwstoffen die conform bestek worden geleverd met een kwaliteitsverklaring zoals bijvoorbeeld een KOMO-attest. In de UAV 1989 werd de directie geacht alle bouwstoffen te keuren zodat de UAV 2012 een schijnbare verlichting beoogd van deze verantwoordelijkheid. Echter is de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering juist afgenomen in vergelijking met de UAV 2012.

 

Een aannemer is, in basis, alleen nog maar aansprakelijk voor een verborgen gebrek conform paragraaf 12 lid 4 van de UAV 2012. Dit pleit dus juist voor het verscherpt keuren van de (verwerking van de) bouwstoffen. Dit maakt de uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven (RvA) van 11 november 1985 omtrent de tegelvloeren van het stationspostgebouw in Zwolle weer heel actueel (zaaknr. 10734 11294). Hierbij keurt de directie de complete tegelvloer af en vordert het schadebedrag van circa € 400.000,- van de aannemer. Uiteindelijk bepaalt de RvA dat de aannemer maar verantwoordelijk is voor de schade van één productiedag à circa € 33.000,-. De directie had namelijk de mogelijkheid om na elke dagproductie de tegelvloer te keuren, maar de directie had verzuimd dit te doen.

 

De noodzaak van toezicht wordt hiermee nog eens benadrukt. Buiten het feit dat toezicht faalkosten voorkomt en de kwaliteit van het uitgevoerde werk bewaakt, is het ook een verplichting voor de opdrachtgever om hiervoor zorg te dragen.