vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Verzekerd van kwaliteit

Toezicht civiel en industrie

Toezicht in de bouw heeft niet enkel en alleen toegevoegde waarde bij de realisatie van bouwkundige objecten. Ook bij civieltechnische of industriële projecten is de opdrachtgever gebaat bij een deugdelijke controle op de geleverde bouwkwaliteit. Met toezicht civiel en industrie wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de bouwkwaliteit.

 

Immers na de bouw en in bedrijf name van een fabriek wil men zich volledig kunnen richten op het primaire proces. Tekortkomingen aan secundaire zaken zoals funderingen en omhuizing kunnen leiden tot hoge directe kosten maar met name ook indirecte kosten zoals omzetderving en claims. Reden temeer om ook bij civieltechnische of industriële projecten stil te staan bij het nut en de noodzaak van deskundige bouwbegeleiding en toezicht. Wij gaan graag met onze opdrachtgevers in gesprek welke vorm van kwaliteitsborging de meeste toegevoegde waarde oplevert.

 

Bekijk hier een greep uit onze projecten civiel en industrie