vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Positieve hercertificatie-audit NEN-EN-ISO 9001:2015

Hoera, met trots kunnen we vertellen dat de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat van oculus, btb en visiplan (OB&V) voor de komende 3 jaar is verlengd.

De afgelopen periode heeft OB&V Holding BV haar her-certificering opnieuw vastgesteld. De auditor van NCI geeft aan dat OB&V de processen en doelstellingen en ook besturing van het Kwaliteit Management Systeem op orde heeft. NCI heeft voor OB&V het certificaat daarom ook verlengd tot en met 2022.  

Met kwaliteit hoog in het vaandel gaan we weer positief door!

Adreswijziging!


 

Per 1 september is de postbus van Zwolle niet meer beschikbaar. Post voor het kantoor in Zwolle kan worden gestuurd naar:

 

Thorbeckegracht 20

8011 VM

Zwolle

Postbus 152

2600 AD

Delft

 

Per 1 november is de postbus van Eindhoven niet meer beschikbaar. Post voor het kantoor in Eindhoven kan worden gestuurd naar:

 

Parklaan 54a

5613 BH

Eindhoven

Unit 1.18

Postbus 152

2600 AD

Delft

 

Mocht u onze adresgegevens in uw crm of elders hebben staan, zou u deze dan willen wijzigen naar bovenstaande adresgegevens om eventuele misverstanden te voorkomen.

 

Alle recente contact- en adresgegevens zijn ook te vinden op onze contactpagina.

 

Renovatie Hogeschool Viaa Zwolle feestelijk van start!


Dinsdag 5 september 2017 is de renovatie van de Hogeschool Viaa in Zwolle feestelijk van start gegaan. In het bijzijn van leerlingen en genodigden werd de start van werkzaamheden gevierd met de onthulling van het bouwbord. Btb verzorgt in opdracht van PentaRho op dit bijzondere project het toezicht.

Hogeschool Viaa Zwolle

Hoe de Hogeschool er uiteindelijk uit moet komen te zien.

 

Duurzaamheid voorop

De grote renovatie van de school moet ervoor gaan zorgen dat het gebouw een open uitstraling krijgt en duurzamer wordt. De gehele buitenkant wordt vervangen en de nieuwe frisse gevel moet voor betere isolatie zorgen. Ook moeten zonnepanelen en een luchtcirculatiesysteem bijdragen aan de duurzaamheid. Uiteindelijk allemaal in het voordeel van de leeromstandigheden van de studenten. Over een jaar moeten alle werkzaamheden afgerond zijn, maar niet geheel onbelangrijk, de studenten en docenten, die zijn net als ons nu al enthousiast!

Hogeschool Viaa ZwolleHogeschool Viaa ZwolleHogeschool Viaa Zwolle

Hogeschool Viaa Zwolle

Hogeschool Viaa Zwolle

Laatste loodjes in Tilburg bij de Nieuwbouw 2College Jozefmavo!


Laatste loodjes het zwaarst? Niet als we zien wat een prachtig en indrukwekkend resultaat een project teweeg kan brengen. Een heel jaar en een compleet nieuw schoolgebouw voor 2College Jozefmavo verder. Btb heeft hard meegewerkt aan de Nieuwbouw 2College Jozefmavo en het resultaat mag er zijn! Nog heel even en dan is het nieuwe gebouw helemaal af!

 

Nieuwbouw 2College Jozefmavo

De nieuwe 2College Jozefmavo zal naast het programma voor middelbaar onderwijs ook een dubbele gymzaal bevatten. De nieuwbouw is gerealiseerd op een locatie aan de Sportweg in Tilburg, nabij het spoor. Er is ruimte voor maximaal 600 leerlingen die na de zomervakantie weer fris en vol nieuwe energie kunnen starten in dit nieuwe gebouw. De Jozefmavo in Tilburg wil een sprekende school zijn die uitdaagt en prikkelt met daarbij een mooi en warm schoolgebouw waar leerlingen en personeel iedere dag graag naartoe gaan. Dat is wat ons betreft ruimschoots geslaagd!

 

Rol van Btb

De rol van de toezichthouder van Btb, Jaco van Hout, in opdracht van Ons Middelbaar Onderwijs, betrof voornamelijk het concreet controleren op de bouwplaats en het erop toezien dat hoge kwaliteit wordt gerealiseerd bij de uitvoering van het werk. Daarnaast draagt de toezichthouder zorg voor een juiste afstemming tussen de bouwkundig aannemer en de betrokken nevenaannemer en onderaannemers en ziet hij toe op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.

”In een bouwperiode van 11 maanden zijn er veel werkzaamheden verricht en is er een hele school verrezen. Ondanks de grote werkdruk om in deze korte tijd een gehele school te realiseren is de werksfeer op de bouw altijd goed geweest, tot de laatste dag. Of het nu de derden leveringen betreft, nevenaannemers of bouwkundige onderaannemers, deze partijen hebben onder de coördinatie van de bouwkundig aannemer een mooie prestatie verricht.” Aldus Jaco van Hout.

Kortom, wederom een succesvol project waar we trots op mogen zijn! Nieuwsgierig geworden? Werp dan nog even een blik op de foto’s!

 

RECTIFICATIE


In het artikel “een frisse wind” dat medio 2016 op onze website is verschenen, is mogelijk ten onrechte de indruk gewekt dat de heer Peter van Woesik onderdeel zou uitmaken van onze directie.

De heer Van Woesik was actief als projectmanager bij Oculus. Hij was bezig met bouwkundige en technische vraagstukken. Hij heeft in december 2016 zijn werkzaamheden bij ons in onderling overleg beëindigd.

 

De dagelijkse leiding van Oculus, Btb en Visiplan (OB&V) is in handen van OgenreiT Beheer B.V., de management-vennootschap van Peter Tiernego.  Johannes Ohlsen is algemeen gevolmachtigde en J.W. Management B.V., de management-vennootschap van Jan Hoorn, is thans enig bestuurder van OB&V Holding B.V., die op haar beurt enig bestuurder is van de overige groepsmaatschappijen.

 

Met het aantrekken van de economie en de bouw worden wij door onze trouwe maar ook nieuwe relaties weer volop ingeschakeld in de bouwkundige diensten waar onze organisatie in het verleden groot mee is geworden.

 

Wij maken bij deze van de gelegenheid gebruik om onder de aandacht te brengen dat na het goedkeuren door de Tweede Kamer van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, wij strategisch druk bezig zijn verder in te spelen op de ontwikkelingen omtrent deze nieuwe wet. Onze dienstverlening zal hieromtrent worden aangepast en verder uitgebreid zodat wij klaar zijn om onze diensten aan te bieden zodra deze wet vermoedelijk medio 2018 haar intrede doet. Zo streven wij ernaar als jarenlange vaste partner (samen met bureau Nieman) van SWK om haar en haar leden ook in de toekomst hierbij optimaal bij te staan en te adviseren met betrekking tot deze nieuwe ontwikkeling.

 

De hond kan de was doen.


Niets is meer vanzelfsprekend als je leeft met een beperking of langdurige ziekte. Je dagelijkse activiteiten vergen meer energie, meer tijd en meer hulp.

 

In Nederland leven alleen al 1,4 miljoen mensen met een motorische beperking, 10% van hen is jonger dan 19 jaar.
Dat besef maakt dat Stichting ‘de hond kan de was doen’ alle krachten willen bundelen om het doorzettingsvermogen van volwassenen en kinderen met een beperking te ondersteunen!

 

Stichting ‘De hond kan de was doen’, zou graag de wachtlijsten korter willen maken en vragen hier donaties voor.

 

Omdat btb B.V. zich sociaal verantwoordelijk voelt en de stichting een warm hart toedraagt, ondersteunen wij deze stichting.

 

Wil je meer weten en zien wat er met de donaties gedaan wordt?  

Kijk dan op de site. http://dehondkandewasdoen.nl

Vacature Projectleider Civiele Techniek


Heb jij ervaring bij een gemeente? Wil je bij een van onze opdrachtgevers adviseren en leiding geven binnen civieltechnische projecten? Zowel in de voorbereiding als tijdens de realisatie? Beschik je over sterke communicatieve vaardigheden en leidinggevende capaciteiten? Voel je je thuis binnen een organisatie die oog heeft voor mensen? Dan zoeken wij jou!

Is je interesse gewekt? Kijk dan even op onze site onder vacatures.

Vacature Directievoerder Bouwkunde


Btb is op zoeken naar een Directievoerder Bouwkunde

Heb jij ervaring bij een corporatie? Wil je bij een van onze opdrachtgevers adviseren en begeleiden bij bouwprojecten? Zowel in de voorbereiding als tijdens de realisatie? Beschik je over sterke communicatieve vaardigheden en leidinggevende capaciteiten? Voel je je thuis binnen een organisatie die oog heeft voor mensen? Dan zoeken wij jou.

Is je interesse gewekt? Kijk dan even op onze site onder vacatures.

Kwaliteitsborging, minister Blok in gesprek met deskundigen


minister-blok-roy-de-olde-externe-kwaliteitsborging-oculusMaandag 12 september 2016 bracht minister Blok werkbezoeken aan diverse bouwplaatsen in Nederland om voorbeelden te bekijken van kwaliteitsborging.

 

Bij het project Leidsche Rijn Centrum te Utrecht, een project van Hurks – Slokker, ging de minister in gesprek met de toezichthouder Henk Booij over kwaliteitsborging. Met concrete voorbeelden gaf de toezichthouder de toegevoegde waarde aan van onafhankelijk toezicht.
Project het Straatje in Delft, een project van ERA Contour en aangemeld bij SWK voor Kwaliteitsborging werd in de middag bezocht. In een toelichting op het project door ERA Contour werd tevens hun rol van interne kwaliteitsborger duidelijk gemaakt. Vervolgens gaven Natasja Schouten, namens Instrumentaanbieder SWK en Roy de Olde, externe kwaliteitsborger van Oculus, in een presentatie een toelichting op het instrument Verbeterde Kwaliteitsborging. Daarbij werd onder meer aandacht geschonken aan de risicogestuurde aanpak, de procescontrole en het aansturen op aantoonbare bewijslast van de gerealiseerde kwaliteit.
Leuk detail is dat niet alleen SWK en haar externe kwaliteitsborgers zelf, maar ook aannemer ERA Contour de meerwaarde inziet van gedegen interne en externe bewaking. Naast de verwachting dat dit een bijdrage kan leveren aan de reductie van faalkosten en het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn, leidt het koppel interne en externe borging tot een sluitend gebouwdossier.
De minister kreeg met deze presentaties en de antwoorden op de vragen een goed beeld van de werking van het SWK Instrument en hoe deze unieke aanpak aansluit op het nieuwe Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

 

Gevelinspecties kopgevels en onderzoek balkonvloeren in IJmuiden/Velsen-Noord


In IJmuiden en Velsen-Noord zijn in juni en juli 2016 gevelinspecties uitgevoerd en de balkonvloeren van galerijflats onderzocht. Op aanschrijven van het ministerie van VROM dienen eigenaren van panden gebouwd vóór 1980 aan te tonen dat deze constructief veilig zijn. Het betreft in eerste instantie gebouwen met een hoogte van vier bouwlagen en hoger.

 
Het verzoek van onze opdrachtgever betreft het instellen van een onderzoek naar de veiligheid van de kopgevels en de balkons en galerijen van de betreffende panden in IJmuiden en Velsen Noord.
Visiplan doorloopt de stappen conform de SBRCUR 248 publicatie.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Het onderzoek
Visiplan onderzoekt de gevels, schoorstenen en balkons op diverse bouwkundige facetten die met de constructieve veiligheid te maken hebben. Dit is inclusief het verzorgen van een hoogwerker en het zorg dragen voor een veilige situatie op locatie. Tijdens het onderzoek worden onder andere de kwaliteit van de spouwankers in de gevels beoordeeld en de hoeveelheid hiervan, de staat van het voegwerk, scheurvorming in de balkons, keuring van de wapening, staat van de kitvoegen en loodaansluitingen.

Visiplan onderzoek spouwankers

Links: aangetaste spouwanker, rechts: spouwanker in goede staat

Conclusie

In een rapportage worden de bevindingen weergegeven met een conclusie of de gevels en de wapening in balkonvloeren en galerijen voldoet aan de gestelde eisen. Zo nodig wordt er een herstel advies gegeven.

 

Visiplan heeft inmiddels een zeer groot aantal objecten onderzocht en helaas komt het met grote regelmaat voor dat spouwankers zijn doorgeroest en hierdoor hun functie hebben verloren. De kans op een vallende gevel wordt hierdoor sterk vergroot, zeker wanneer het metselwerk niet meer van goede kwaliteit is. In dat geval is het noodzakelijk om herstel toe te passen. Onderzoek naar gevels en balkons blijft dan ook zeer noodzakelijk!

OB&V ISO 9001:2015 gecertificeerd


OB&V is trots te kunnen melden dat op 28 juni 2016 de certificerende instantie heeft laten weten dat de organisatie de audits voor ISO 9001:2015 certificering glansrijk heeft behaald. Over circa een maand zal het certificaat ook fysiek in ontvangst worden genomen.

 

Trots en blij wordt getoast op het behaalde resultaat, ISO 9001:2015 certificatie

 

Het ISO 9001:2015 is de internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem dat de nadruk legt op procesmanagement, monitoren, continue verbeteren, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management. De nadruk wordt gelegd op het managen van de resultaten.
Bij OB&V staat de opdrachtgever en de geleverde kwaliteit centraal. De huidige en toekomstige opdrachtgevers kunnen maximaal profiteren van onze diensten, OB&V staat voor hoge kwaliteit, korte communicatielijnen en vertrouwen.

Feestelijke opening Brede Buurtschool Moerwijk


Het project ‘Brede BuurtSchool Moerwijk’ is in juni 2015 opgeleverd. Het resultaat is een fijne plek voor kinderen om naar school, de kinderopvang en de bibliotheek te gaan. Nu de sporttuin ook is opgeleverd kunnen kinderen ook lekker buiten sporten, tevens is het beheerdersgebouw gereed. Op vrijdag 20 mei 2016 is feestelijk de opening van de Brede Buurtschool gevierd; wethouder Rabin Baldewsingh heeft het gebouw en de sporttuin officieel geopend.

Btb directievoering en toezicht BBS Moerwijk2
Er werd de gehele dag gesport en ’s middags tijdens een muzikale omlijsting is het gebouw officieel geopend door bekende de Europees en wereld kampioen honkbalspeler Berry van Driel. De gebruikers zijn erg blij met dit mooie en bijzondere gebouw met haar vele sportfaciliteiten.
In de Brede Buurtschool zijn 2 scholen gehuisvest, Basisschool de Kleine Wereld en de Cor Emausschool, een school voor kinderen met een spraaktaalstoornis.

Btb heeft de directievoering en het toezicht voor de Centrale Vastgoed Organisatie van Gemeente Den Haag verzorgd.

Btb directievoering en toezicht BBS Moerwijk1Btb directievoering en toezicht BBS Moerwijk5Btb directievoering en toezicht BBS Moerwijk4

 

 

Kijk op onze projectenpagina voor meer informatie.