vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug

Conditiemetingen 15 panden voor Stadsherstel Den Haag

19 juli 2018

 

Deze keer in beeld gezet: de conditiemetingen van visiplan voor Stadsherstel Den Haag en Omgeving. Stadsherstel Den Haag en Omgeving is een organisatie die zich inzet voor herstel en behoud van het historische karakter van de stad (in dit geval Den Haag en omstreken). Zij kopen en restaureren bedreigde monumenten en beeldbepalende panden en geven ze een passende bestemming als woon- of werkruimte.

 

Rol van visiplan

 

Stadsherstel Den Haag heeft visiplan gevraagd om een conditiebepaling voor het onderhoud uit te voeren voor een aantal panden binnen de huidige vastgoedportefeuille. Zij wilden een overzicht van alle onderhoud behoevende bouwdelen per object inclusief de bepaling van de kwantiteit, ook wilden zij weten wat de onderhoudsconditie is van de desbetreffende bouwdelen op het moment van inspecteren. Er is in de uitvraag bepaald dat alleen de schil van de panden binnen de uitvraag valt.

 

Er heeft een conditiemeting inclusief kwantiteit bepaling plaatsgevonden voor een 15-tal panden in het centrum van Den Haag en Leidschendam. De inspecties voor de conditiemeting zijn uitgevoerd volgens de inspectiemethodiek NEN2767.

 

De volgende onderdelen zijn tijdens de inspecties meegenomen: daken en dakafwerkingen (vlak en hellende daken), dakopeningen, schoorstenen, dakranden inclusief afwerkingen, gevel en gevelafwerkingen, buitenwandopeningen en voorzieningen, schilderafwerkingen en veiligheidsaspecten.

 

InBuild conditiemetingen Stadsherstel Den Haag