vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug

Gevelinspecties kopgevels en onderzoek balkonvloeren in IJmuiden/Velsen-Noord

12 juli 2016

In IJmuiden en Velsen-Noord zijn in juni en juli 2016 gevelinspecties uitgevoerd en de balkonvloeren van galerijflats onderzocht. Op aanschrijven van het ministerie van VROM dienen eigenaren van panden gebouwd vóór 1980 aan te tonen dat deze constructief veilig zijn. Het betreft in eerste instantie gebouwen met een hoogte van vier bouwlagen en hoger.

 
Het verzoek van onze opdrachtgever betreft het instellen van een onderzoek naar de veiligheid van de kopgevels en de balkons en galerijen van de betreffende panden in IJmuiden en Velsen Noord.
Visiplan doorloopt de stappen conform de SBRCUR 248 publicatie.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Het onderzoek
Visiplan onderzoekt de gevels, schoorstenen en balkons op diverse bouwkundige facetten die met de constructieve veiligheid te maken hebben. Dit is inclusief het verzorgen van een hoogwerker en het zorg dragen voor een veilige situatie op locatie. Tijdens het onderzoek worden onder andere de kwaliteit van de spouwankers in de gevels beoordeeld en de hoeveelheid hiervan, de staat van het voegwerk, scheurvorming in de balkons, keuring van de wapening, staat van de kitvoegen en loodaansluitingen.

Visiplan onderzoek spouwankers

Links: aangetaste spouwanker, rechts: spouwanker in goede staat

Conclusie

In een rapportage worden de bevindingen weergegeven met een conclusie of de gevels en de wapening in balkonvloeren en galerijen voldoet aan de gestelde eisen. Zo nodig wordt er een herstel advies gegeven.

 

Visiplan heeft inmiddels een zeer groot aantal objecten onderzocht en helaas komt het met grote regelmaat voor dat spouwankers zijn doorgeroest en hierdoor hun functie hebben verloren. De kans op een vallende gevel wordt hierdoor sterk vergroot, zeker wanneer het metselwerk niet meer van goede kwaliteit is. In dat geval is het noodzakelijk om herstel toe te passen. Onderzoek naar gevels en balkons blijft dan ook zeer noodzakelijk!