vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug

Kwaliteitsborging, minister Blok in gesprek met deskundigen

13 september 2016

minister-blok-roy-de-olde-externe-kwaliteitsborging-oculus

Maandag 12 september 2016 bracht minister Blok werkbezoeken aan diverse bouwplaatsen in Nederland om voorbeelden te bekijken van kwaliteitsborging.

 

Bij het project Leidsche Rijn Centrum te Utrecht, een project van Hurks – Slokker, ging de minister in gesprek met de toezichthouder Henk Booij over kwaliteitsborging. Met concrete voorbeelden gaf de toezichthouder de toegevoegde waarde aan van onafhankelijk toezicht.
Project het Straatje in Delft, een project van ERA Contour en aangemeld bij SWK voor Kwaliteitsborging werd in de middag bezocht. In een toelichting op het project door ERA Contour werd tevens hun rol van interne kwaliteitsborger duidelijk gemaakt. Vervolgens gaven Natasja Schouten, namens Instrumentaanbieder SWK en Roy de Olde, externe kwaliteitsborger van Oculus, in een presentatie een toelichting op het instrument Verbeterde Kwaliteitsborging. Daarbij werd onder meer aandacht geschonken aan de risicogestuurde aanpak, de procescontrole en het aansturen op aantoonbare bewijslast van de gerealiseerde kwaliteit.
Leuk detail is dat niet alleen SWK en haar externe kwaliteitsborgers zelf, maar ook aannemer ERA Contour de meerwaarde inziet van gedegen interne en externe bewaking. Naast de verwachting dat dit een bijdrage kan leveren aan de reductie van faalkosten en het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn, leidt het koppel interne en externe borging tot een sluitend gebouwdossier.
De minister kreeg met deze presentaties en de antwoorden op de vragen een goed beeld van de werking van het SWK Instrument en hoe deze unieke aanpak aansluit op het nieuwe Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.