vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug

OB&V ISO 9001:2015 gecertificeerd

29 juni 2016

OB&V is trots te kunnen melden dat op 28 juni 2016 de certificerende instantie heeft laten weten dat de organisatie de audits voor ISO 9001:2015 certificering glansrijk heeft behaald. Over circa een maand zal het certificaat ook fysiek in ontvangst worden genomen.

 

Trots en blij wordt getoast op het behaalde resultaat, ISO 9001:2015 certificatie

 

Het ISO 9001:2015 is de internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem dat de nadruk legt op procesmanagement, monitoren, continue verbeteren, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management. De nadruk wordt gelegd op het managen van de resultaten.
Bij OB&V staat de opdrachtgever en de geleverde kwaliteit centraal. De huidige en toekomstige opdrachtgevers kunnen maximaal profiteren van onze diensten, OB&V staat voor hoge kwaliteit, korte communicatielijnen en vertrouwen.