vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Risicomanagement en contractadvisering, uw proces ‘in control’

Wilt u uw project gaan uitvoeren op basis van de UAV-GC of andere geïntegreerde contracten, zoals Design & Build (D&B) of Design, Build & Maintain (DBM)? Daarmee vertrouwt u de opdrachtnemer vrijwel de volledige verantwoordelijkheid toe voor de kwaliteit vanaf het eerste ontwerp tot en met de realisatie of zelfs het onderhoud. Met goede heldere afspraken zorgt u ervoor dat de opdrachtnemer uw project ook aantoonbaar aan uw uitvraag laat voldoen. Oculus kan u daarbij adviseren en begeleiden, of uw processen en risico’s beheersbaar maken. Zowel bij traditionele als innovatieve contractvormen.

 

Wij kunnen u helpen tijdens deze processen met:

 

Toetsing en analyse, een gedegen voorbereiding

Wilt u de risico’s in uw projectdocumenten tijdig in beeld krijgen, zodat u grip houdt op de eindkwaliteit en faalkosten? Als vaste samenwerkingspartner van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) voeren wij met vaste regelmaat risicobeoordelingen uit op het bouwbesluit en goed en deugdelijk werk. Door de knelpunten in en tussen de verschillende stukken integraal te signaleren en deze te classificeren in risicoklassen, verkrijgt u praktische managementinformatie. Hiermee worden bouwfouten en mogelijke onduidelijkheden voor de vervolgfase zoveel mogelijk voorkomen.

 

Oculus kan u onder meer ondersteunen met:

 

Audits en inspecties, kwaliteit aantoonbaar maken

Met de huidige geïntegreerde contractvormen, zoals Design & Build, dient de aannemer veelal zelf zijn eigen kwaliteit te controleren. Maar hoe voorkomt u nou dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’? Oculus kan u ondersteunen door op verschillende niveaus de kwaliteitsbeheersing van de opdrachtnemer steekproefsgewijs te toetsen op functionaliteit, betrouwbaarheid en overige relevante aspecten. Door audits met een variërende focus geven wij u een reëel beeld van het vertrouwen in uw opdrachtnemer. Andersom geldt dat de opdrachtnemer kan aantonen dat zij dat vertrouwen rechtvaardigen door de recent geleverde prestaties.

 

Onze mogelijkheden voor uw externe kwaliteitsborging:

 

 

Oculus, beoordeling integrale bouwkwaliteit