vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Kwaliteit aantoonbaar maken

Audits en inspecties

Met de huidige geïntegreerde contractvormen, zoals Design & Build, dient de aannemer veelal zelf zijn eigen kwaliteit te controleren. Maar hoe voorkomt u nou dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’?

Oculus kan u ondersteunen door op verschillende niveaus de kwaliteitsbeheersing van de opdrachtnemer steekproefsgewijs te toetsen. Op functionaliteit, betrouwbaarheid en overige relevante aspecten. Door audits met een variërende focus geven wij u een reëel beeld van het vertrouwen in uw opdrachtnemer. Andersom geldt dat de opdrachtnemer kan aantonen dat zij dat vertrouwen rechtvaardigen door de recent geleverde prestaties.

 

Systeemaudits

Wat is de toegevoegde waarde van een audit op het kwaliteitssysteem van uw opdrachtnemer in een vroeg stadium?

Met een systeemaudit krijgt u tijdig zicht op de risicovolle managementaspecten en kunt het beoogde systeem waar nodig bijsturen. Zo houdt u grip op het proces en op de kwaliteitsborging. Na beoordeling van het projectkwaliteitsplan, volgt een interview met enkele personen op sleutelposities in de projectorganisatie om de implementatie te controleren.

 

Oculus heeft ruime ervaring als (lead) auditor bij geïntegreerde contractvormen, bij de bedrijfsonderzoeken van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en bij de audits voor de BRL 5006 (toezicht op de bouwplaats) namens SKW Certificatie.

 

Procesaudits

De aannemer heeft in veel gevallen de volledige verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit. Dit betekent dat hij zijn eigen prestaties dient te keuren. Om de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer te beoordelen voert oculus regelmatig procesaudits uit.

 

De auditor voert een korte kwaliteitsinspectie uit op het gerealiseerde werk en spiegelt vervolgens zijn bevindingen aan de keuringen van de opdrachtnemer. Daarnaast controleert de auditor de keuringsplannen van de opdrachtnemer op relevante aspecten, frequentie en betrouwbaarheid. En tevens audit hij de uitvoerder door gerichte vragen te stellen. In het auditrapport worden de risico’s uit de risicoplantoets en uit de audits bewaakt, zodat u een goed beeld krijgt van het functioneren van het systeem.

 

Met de onafhankelijke procesaudits van oculus maakt u (zowel opdrachtgever als opdrachtnemer) de kwaliteit aantoonbaar.

 

Technische audits

Is de technische bouwkwaliteit aantoonbaar vastgelegd? 

De technische audits van oculus zijn vergelijkbaar met de bekende bouwkundige inspecties. Omdat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de opdrachtnemer ligt, is het nadrukkelijk niet de bedoeling om die toch naar de opdrachtgever toe te trekken. Door een bouwkundige kwaliteitsinspectie uit te voeren en de bevindingen ervan te spiegelen aan de keuringen van de opdrachtnemer, kan oculus de bouwkwaliteit steekproefsgewijs beoordelen. Meer dan bij de procesaudit ligt de focus hierbij vooral op de technische uitvoeringskwaliteit.

 

Kwaliteitsinspecties

Wilt u feeling houden met uw project, maar is dagelijks toezicht vanwege contractuele afspraken of financiële haalbaarheid niet wenselijk?

Dan heeft u met bouwkundige kwaliteitsinspecties van oculus een goede tool tot uw beschikking. Door regelmatig gerichte inspecties uit te voeren komen de goede punten, de afwijkingen en de verbeterpunten aan het licht. Onze inspecteurs verwerken de bevindingen in overzichtelijke rapportages met foto’s en geven u en de aannemer advies. Zo krijgt u op efficiënte wijze regelmatig inzicht in de gerealiseerde kwaliteit en kunt u daar op sturen.

 

Inspecties certificering buitengevelisolatie (KIWA)

Wilt u zich als stukadoorsbedrijf certificeren (KOMO), zodat u verzekerde garantie op uw buitengevelisolatie systeem kan aanbieden? En werkt u volgens de BRL 9600 en de URL 0735?

 

Oculus heeft speciaal opgeleide inspecteurs, die door KIWA zijn beoordeeld en geaccrediteerd. Zij voeren externe inspecties uit op uw gevelstucwerk voor het behalen en behouden van het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden.

 

Verzekerde garantie
Voor een verzekerde garantie op buitengevelisolatie dient een bedrijf zich te laten certificeren middels een KOMO-procescertificaat. Dit bedrijf dient het buitengevelisolatie systeem met een gepleisterde afwerking uit te voeren conform richtlijnen en procedures. Deze zijn opgenomen in de Nationale Beoordelingsrichtlijnen voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden, BRL 9600 en de Uitvoeringsrichtlijn Vervaardigen van Buitengevelisolatie met Gepleisterde Afwerking, URL 0735.

 

Deze externe inspecties kan oculus voor u uitvoeren door speciaal opgeleide inspecteurs. Zij zijn door KIWA gescreend en gecertificeerd om in Nederland deze inspecties uit te mogen voeren. Voor meer informatie over het certificeringstraject kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons of met KIWA.

 

Geïnteresseerd naar onze ervaringen? Kijkt u eens bij onze projecten of neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.