vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Grip op BIM

BIM Modelcheck

Steeds meer wordt via het Bouw Informatie Model (BIM) gemodelleerd. Verschillende partijen werken gelijktijdig in hetzelfde model. Onderlinge communicatie en afstemming is noodzakelijk om het gewenste eindproduct te behalen. Met BIM is juist deze communicatie van groot belang. Het werken met BIM vereist steeds meer management, iemand die de helicopterview houdt.

 

Oculus kan u helpen met BIM management. Daarnaast wordt de BIM modelcheck uitgevoerd met clashcontroles en een eindrapportage. Hiermee worden risico’s zichtbaar gemaakt.
In de praktijk wordt er geen bestek meer gehanteerd. De onderlinge afstemming in de documenten worden duidelijk met de BIM modelcheck en gerapporteerd. Hiermee krijgt u antwoord op vragen als “Hoe worden te gebruiken producten beschreven?”, “Krijgen aannemers de vrijheid zelf een product te kiezen?” of “Wat zijn de gemaakte afspraken hierover?”

 

Hier kunt u een greep uit de projecten van oculus bekijken.