vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Bouwkundige geschillen

Heeft u schade geleden door bouw- of verbouwwerkzaamheden? Of heeft een van de partijen zich niet aan de afspraken gehouden of slecht werk geleverd? Bouwkundige geschillen zijn er om opgelost te worden.

 

Als u en uw opdrachtnemer er samen niet meer uit kunt komen, kan oculus u wellicht helpen met bemiddeling bij bouwkundige geschillen of met een second opinion ter ondersteuning van uw arbitragezaak. Bij bemiddeling nemen wij een neutrale positie in en geven, vanuit onze deskundigheid en ervaring, gedegen advies omtrent financiële verdeling van het schadeverlies en praktische herstelmaatregelen. Daarnaast kunnen wij u desgewenst begeleiden bij een arbitragetraject.

 

 

Toetsing en analyse, een gedegen voorbereiding