vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Heldere vraagstelling de sleutel tot contractvorming

Contractadvisering Design & Build (UAV-GC)

Zijn uw wensen voldoende vastgelegd in de vraagspecificatie en wordt de betrouwbaarheid van de kwaliteitscontroles van de opdrachtnemer goed geborgd?

 

De UAV-GC met het bijbehorende modelcontract geeft goede handvatten om uw project in goede banen te kunnen leiden. U dient hier als opdrachtgever echter zelf invulling aan te geven, waarbij ‘het stellen van de juiste vraag’ van cruciaal belang is. Aan welke criteria moeten de te beoordelen stukken voldoen en wat zijn hierbij de mogelijke sancties? Dit bepaalt in hoge mate de borging van uw specifieke wensen, de aantoonbaarheid van de kwaliteit en de vrijheid van de opdrachtnemer.

 

Oculus adviseert vanuit expertise en ervaring bij de contractvorming, bij een Design & Build project onder UAV-GC.