vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Procesaudits

De aannemer heeft in veel gevallen de volledige verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit. Dit betekent dat hij zijn eigen prestaties dient te keuren. Om de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer te beoordelen voert oculus regelmatig procesaudits uit.

 

De auditor voert een korte kwaliteitsinspectie uit op het gerealiseerde werk en spiegelt vervolgens zijn bevindingen aan de keuringen van de opdrachtnemer. Daarnaast controleert de auditor de keuringsplannen van de opdrachtnemer op relevante aspecten, frequentie en betrouwbaarheid. Tevens audit hij de uitvoerder door gerichte vragen te stellen. In het auditrapport worden de risico’s uit de risicoplantoets en uit de audits bewaakt, zodat u een goed beeld krijgt van het functioneren van het systeem. Met de onafhankelijke procesaudits van oculus maakt u (zowel opdrachtgever als opdrachtnemer) de kwaliteit aantoonbaar.

 

Hier kunt u een greep uit de projecten van oculus bekijken.

 

 Audits en inspecties, kwaliteit aantoonbaar maken