vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Systeemaudit

 

Wat is de toegevoegde waarde van een audit op het kwaliteitssysteem van uw opdrachtnemer in een vroeg stadium?

Met een systeemaudit krijgt u tijdig zicht op de risicovolle managementaspecten en kunt het beoogde systeem waar nodig bijsturen. Zo houdt u grip op het proces en op de kwaliteitsborging. Na beoordeling van het projectkwaliteitsplan, volgt een interview met enkele personen op sleutelposities in de projectorganisatie om de implementatie te controleren.

 

Oculus heeft ruime ervaring als (lead) auditor bij geïntegreerde contractvormen, bij de bedrijfsonderzoeken van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en bij de audits voor de BRL 5006 (toezicht op de bouwplaats) namens SKW Certificatie.

 

 

Audits en inspecties, kwaliteit aantoonbaar maken