vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

aantoonbaar bouwen aan vertrouwen

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Wilt u uw opdrachtnemer zélf proactief kwaliteits- en risicomanagement uit laten voeren, zonder daarbij de verantwoordelijkheid naar u toe te trekken?

 

Dan is systeemgerichte contractbeheersing bij UAV-GC projecten de tool bij uitstek, om uw projectrisico’s en bouwkwaliteit op gepaste afstand te beheersen. Oculus adviseert, stuurt en bewaakt uw project met een optimale mix van systeem-, proces- en producttoetsen:

 

  • systeemtoets – interview ter beoordeling van het projectkwaliteitsplan op risicovolle aspecten (systeemaudit).
  • procestoets – steekproef naar de praktische functionaliteit van het projectkwaliteitsplan (bijv. risicoplantoets of procesaudit).
  • producttoets – technische audit, waarbij de bevindingen worden gespiegeld aan de kwaliteitskeuringen van de opdrachtnemer.