vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug

Overheveling buitenonderhoud in het onderwijs

16 januari 2015

Vakblad: Scholenbouw in de Toekomst, editie november 2014.

 

Uitbesteden onderhoud visiplan

Interview met: Ronald Cools, Stichting Bijzonderwijs en Edwin Hartsema, projectmanager visiplan.

 

Bent u al goed voorbereid als schoolbestuur?

Op 1 januari 2015 voert het Rijk een wetswijziging door waarbij de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen van het Primair Onderwijs (PO) overgaat van gemeenten naar schoolbesturen. Bent u op de hoogte van alle ins en outs over deze wetswijziging? En heeft u al nagedacht over de consequenties hiervan voor uw situatie? Beschikt uw schoolbestuur over de juiste kennis en expertise om hier invulling aan te geven?

 

Het wetsvoorstel is door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. “Dit brengt nogal wat wijzigingen met zich mee voor schoolbesturen en vraagt ook om een goede voorbereiding”, vertelt Hans Roseboom, unitmanager bij visiplan, een van de werkmaatschappijen van OB&V. “De vergoeding die schoolbesturen ontvangen voor het onderhoud is afhankelijk van het aantal leerlingen dat een school telt en dus niet van de daadwerkelijke vierkante meters. Voor schoolgebouwen die leeg staan, ontvangt een schoolbestuur dus geen vergoeding.
De wetswijziging kan een voordeel zijn voor schoolbesturen, bijvoorbeeld als het schoolgebouw onlangs nieuw is opgeleverd of als er aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan regelmatig onderhoud wordt gepleegd aan de gebouwen”, vervolgt Roseboom.

 

Visiplan geeft advies over gevolgen en aanpak 
Het rijk heeft zich voorgenomen om de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van basisscholen met ingang van 1 januari 2015 over te hevelen naar de schoolbesturen. Heeft u al nagedacht over de gevolgen hiervan? Zoekt u een nieuwe aanpak die aansluit bij uw wensen? Visiplan heeft ervaring op het gebied van advisering en begeleiding bij het onderhoud van scholen en gaat graag met u in gesprek over dit onderwerp.

De wetswijziging waarbij het primair onderwijs zelf verantwoordelijk wordt voor het onderhoud van de buitenkant van het gebouw, heeft een belangrijk voordeel. De school krijgt namelijk meer ruimte om eigen keuzes te maken bij het uit te voeren onderhoud en bij aanpassingen. Over de aanpak zijn diverse scenario’s denkbaar. Eén van de mogelijkheden is het risicodragend uitbesteden van de onderhoudsverplichtingen. Dit betekent dat u de onderhoudsverplichting voor een vastgestelde periode overdraagt aan één of meerdere uitvoerende partijen.

 

Lees hier het complete artikel.