vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug   |   Ga naar projecten
SAMSUNG CAMERA PICTURES-OB&V 46607 Gevelonderzoek Haarlem 3-OB&V SAMSUNG CAMERA PICTURES-OB&V

Gevelonderzoek 4 woningcomplexen, Haarlem


Sector:
Woningen

Plaats:
Haarlem

Opdrachtgever:
Elan Wonen

Realisatie:
2014

Werkzaamheden:
Gevelinspectie

Elan wonen Haarlem vastgoedbeheer heeft Visiplan vastgoed & onderhoud de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de gevels voor een viertal woningcomplexen in Haarlem.

 

Met behulp van een mobiele hoogwerker zijn alle langsgevels onderzocht. In het onderzoek zijn alle onderhoudsbehoevende bouwdelen, zoals metselwerk, lateien, kozijnen, dilatatievoegen, balkons, draagconstructies, verfsystemen e.a. onderzocht.

 

Alle resultaten zijn in een rapportage verwerkt. In deze rapportage is o.a. te lezen hoe de constructieve veiligheid van het metselwerk is gewaarborgd en ook is er te lezen over de onderhoudsverwachting binnen een kort middel of lang termijn.

 

Het doel van dit onderzoek was een beeld verkrijgen van de constructieve veiligheid en de onderhoudsverwachtingen voor een langere exploitatieperiode.

 

Foto’s

Boven: onderzoek. Onder: schadebeeld, onderzoek.