vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug   |   Ga naar projecten
Conditiemeting Universiteit Wageningen 1-OB&V Conditiemeting Universiteit Wageningen 2-OB&V Conditiemeting Wageningen Universiteit 3-OB&V

Conditiemeting NEN 2767 Universiteit, Wageningen


Sector:
Onderwijs

Plaats:
Wageningen

Opdrachtgever:
CoSource

Werkzaamheden:
Conditiemeting NEN 2767

CoSource heeft visiplan vastgoed & onderhoud de opdracht gegeven om conditiemetingen uit te voeren, voor een groot deel van het vastgoed onttrokken uit de vastgoedportefeuille van de Universiteit Wageningen, conform de NEN 2767. De conditiemetingen zijn uitgevoerd op het terrein “de Dreijer” in Wageningen.

 

Kenmerkend voor deze opdracht dat er geïnspecteerd is met behulp van een tablet waarop een inspectie module is geïnstalleerd. Deze inspectie gegevens zijn gebruikt voor het opstellen van een meerjaren onderhoud begroting.

 

De functies van de gebouwen varieerde van kantoren, scholing, practicumlokalen, chemicaliën opslag, rijwielstallingen, ketelhuizen en elektriciteit voorzieningen.

 

Foto’s
Boven: Agrotechnion gebouw,
Onder: Rijwielstalling gebouw de Valk en Computechnion gebouw.