vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug   |   Ga naar projecten
Huisvestingsmanagement Zuidafrika Consulaat 1-OB&V Huisvestingsmanagement Zuidafrika Consulaat 3-OB&V Huisvestingsmanagement Zuidafrika Residentie 2-OB&V Huisvestingsmanagement Zuidafrika Kanselarij 2-OB&V Huisvestingsmanagement Zuidafrika Kanselarij 1-OB&V Huisvestingsmanagement Zuidafrika Consulaat 4-OB&V Huisvestingsmanagement Zuidafrika Consulaat 2-OB&V

Huisvestingsmanagement Ambassade Zuid-Afrika, Den Haag


Sector:
Kantoren, overheid, restauratie, woningen

Plaats:
Den Haag

Opdrachtgever:
The Government of the Republic of South Africa, through its Embassey in the Hague

Architect:
Linea architecten

Aannemer:
Breijer

Realisatie:
Juni 2011 - eind 2015

Werkzaamheden:
Begeleiding Onderhouds- werkzaamheden, Bouwkundig tekenwerk, Bouwkundig toezicht, Directievoering, Huisvestingsmanagement

Huisvestingsmanagement Ambassade Zuid-Afrika

Het project bevindt zich in een vooraanstaande historische wijk in een binnenstedelijke situatie. Het eindresultaat van het project bestaat uit 3 locaties voor de Ambassade van Zuid-Afrika, te weten: bestaande uit de Kanselarij (inclusief de bijlage appartement), het Consulaat met de Garages & Walkway en de Residence. Op basis van het onderhoudsschema, opgesteld door Visiplan, met het extra Programma van Eisen, zal dit na voltooiing opnieuw voldoen aan de Nederlandse nationale wet- en regelgeving (Bouwbesluit, Gebruiksbesluit) alsook de eisen van de Republiek Zuid-Afrika.

 

Binnen het project is de nodige aandacht besteedt aan de historische waarde van de bestaande objecten. Bestaande materialen en bestaande afwerkingen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Daarnaast wordt het onderhoud op een duurzame wijze uitgevoerd, zodat het gebouw geschikt blijft voor gebruik als een ambassade en residentie voor ongeveer de komende 30 jaar. De entree van de Kanselarij wordt herontworpen om de opvang van bezoekers van het consulaat te verbeteren. Daarnaast zullen de wijzigingen gelegenheid bieden om de beveiliging van de ambassade aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.

 

De werkzaamheden van visiplan omvat het opstellen van het Meerjaren Onderhouds Plan inclusief het uitwerken van de gewenste planaanpassingen van een Programma van Eisen in een schetsontwerp met kostenbegroting (fase 1). Op basis van een goedgekeurd fase 1 is het onderhoud en ontwerp volledig uitgewerkt in een plan om te worden aanbesteed. Na aanbesteding zal visiplan tijdens de realisatie zorg dragen voor directievoering en toezicht (fase 2). Na oplevering van het project zal het Meerjaren Onderhouds Plan worden bijgesteld en kan visiplan tevens adviseren in het jaarlijks onderhoud.