vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug   |   Ga naar projecten
Audit BredeschoolRaalte1-OB&V Audit BredeschoolRaalte2-OB&V Audit BredeschoolRaalte3-OB&V Audit BredeschoolRaalte4-OB&V

Audits Nieuwbouw brede school, Raalte-Dorp


Sector:
Cultureel

Plaats:
Raalte-Dorp

Opdrachtgever:
De Mare, Stichting Openbaar Onderwijs Salland

Architect:
Architectenbureau Kirstinsson

Aannemer:
Bouwgroep Dijkstra Draisma

Realisatie:
Januari 2014 - December 2014

De brede school is een integrale kindvoorziening voor openbaar onderwijs, kinderopvang, peuterwerk en voor- en naschoolse opvang. De brede school wordt gebouwd en ingericht als een integraal kindcentrum, waar kinderen van 0-12 jaar gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.
De spelzaal, die met een scheidingswand verdeeld kan worden in twee gymzalen, vervangt de bestaande gymzalen bij de scholen de Hartkamp en de Leme. De spelzaal is na schooltijden beschikbaar voor verenigingsgebruik.

 

In het kader van de Externe Kwaliteitsborging bij geïntegreerde contracten worden er audits door een oculus inspecteur uitgevoerd, dit binnen de kaders van de gekozen geïntegreerde contractvorm. Externe kwaliteitsborging bij geïntegreerde contracten heeft een aantal doelen, te weten:
– Het beoordelen van het kwaliteitsysteem van de aannemer en de naleving
daarvan zoals gevraagd in het toetsing- en acceptatieplan en zoals door de
aannemer vastgelegd in het project kwaliteitsplan.
– Een steekproefsgewijze verificatie van het kwaliteitsysteem door beoordeling van gerealiseerde technische (deel) aspecten. Met andere woorden: De gerealiseerde kwaliteit in relatie tot het gesloten contract.
– Eventuele aanvullende beoordelingsaspecten zoals contractueel vastgelegd of expliciet gevraagd door de opdrachtgever.