vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug   |   Ga naar projecten
Saxion Enschede 3-OB&V Saxion Enschede 1-OB&V Saxion Enschede 2-OB&V

Toezicht nieuwbouw Saxion Hogeschool, Enschede


Sector:
Onderwijs

Plaats:
Enschede

Opdrachtgever:
IAA architecten

Architect:
IAA architecten

Aannemer:
Bouwcombinatie Haafkes/Plegt-Vos

Realisatie:
Mei 2014-Juli 2015

Werkzaamheden:
Bouwkundig toezicht

De bouwcombinatie Haafkes/Plegt-Vos realiseert de nieuwbouw van de Saxion Hogeschool in Enschede. Het betreft de nieuwbouw op het voormalige terrein van het natuurhistorisch museum tegenover de hoofdingang van Saxion aan de M.H. Tromplaan/hoek De Ruyterlaan.

 

Het ontwerp van IAA Architecten bestaat uit vier gebouwen, die rondom de bestaande Villa Serphos zijn geprojecteerd. In de nieuwe gebouwen zal de PABO (leraren opleiding) worden gevestigd, evenals een aantal laboratoria van technische opleidingen.
Villa Serphos is inmiddels gerestaureerd en in haar oude luister hersteld. De oude beukenboom, die centraal op het terrein staat, zal ook behouden blijven.
Vanaf de Tromplaan zal men inkijk hebben in het dieper gelegen fabricatie-laboratorium (Fab-Lab), alwaar met de nieuwste productietechnieken allerlei prototypes gemaakt kunnen worden. In het gehele ontwerp is de open verhouding tussen student en zijn omgeving een belangrijk motief geweest.

 
Btb ondersteunt de hoofdopzichter van IAA architecten met bouwkundig toezicht. Dit bestaat onder andere uit kwaliteitsbewaking, toezicht op naleving van de veiligheid en gezondheidsaspecten op de bouw en het bewaken opgestelde planningen. Contacten onderhouden op de bouwplaats met de betrokken aannemers en opdrachtgever en constructeur. Aanspreekpunt op de bouwplaats voor gemeentelijk bouwtoezicht, brandweer, adviseurs en installatietoezicht.