vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug   |   Ga naar projecten
Leuskenhei-OB&V 17.09.27.V018a-OB&V

Projectkwaliteitsplan en externe kwaliteitsborging Leuskenhei, Veldhoven


Sector:
Woningen, zorg

Plaats:
Veldhoven

Opdrachtgever:
Woningstiching 'thuis

Architect:
Architecten aan de maas

Aannemer:
Hurks Bouw, Eindhoven

Realisatie:
september 2016 - april 2018

Werkzaamheden:
Inspecties, Projectkwaliteitsplan

Het project Leuskenhei betreft de ontwikkeling en realisatie van een 4-laags appartementencomplex met 25 sociale huurappartementen, een achttal levensloopbestendige 2-laagse patiowoningen en een 2-laags zorgcomplex met 28 zorgplaatsen voor PG cliënten. Voor het project is Woningstichting ‘thuis een samenwerking aangegaan met zorgpartner RSZK. Zij zijn na de oplevering de huurder van de PG plaatsen en leveren desgewenst thuiszorg in de patiowoningen en de huurappartementen.

 

Woonstichting ‘thuis heeft de ontwikkelaar/aannemer Hurks gecontracteerd op basis van een Design & Build constructie. Het uitgangspunt daarbij is dat er geen dagelijks toezicht wordt gehouden en dat de verantwoordelijkheid voor de gerealiseerde kwaliteit in alle fasen bij de ontwikkelaar/aannemer ligt.

 

Rol van oculus

Oculus heeft Woningstichting ‘thuis ondersteund middels het opstellen van een Projectkwaliteitsplan met Toetsing- en Acceptatieplan, het bijwonen van diverse overleggen daaromtrent, het beoordelen van de bestekstukken en de externe kwaliteitsborging. Het Projectkwaliteitsplan geeft de afspraken weer die de partijen zijn overeengekomen ten aanzien van de projectorganisatie, projectbeheersing en kwaliteitsborging. Bij de inspecties heeft oculus extra aandacht besteed aan de verificatie van de juiste uitvoering, hetgeen is overeengekomen in o.a. het Programma van Eisen en de afwijkingenlijst. Verder dient gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep van zorgcomplex RSZK extra focus te liggen op het gebied van brandveiligheid.