vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug   |   Ga naar projecten
projectmanagement RDM Oost-OB&V

Projectmanagement herontwikkeling RDM Oost, Rotterdam


Plaats:
Rotterdam

Opdrachtgever:
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Realisatie:
Oktober 2013 - oktober 2014

Werkzaamheden:
Bouwkundig tekenwerk, Projectmanagement

Projectmanagement herontwikkeling RDM Oost

Het project betreft een grootschalige renovatie van de bestaande loodsen voor de ketelmakerij en apparatenbouw op het terrein van de voormalige scheepswerf van RDM Oost te Rotterdam. De renovatie omvat onder andere de renovatie van de bouwkundige schil, de vervanging van de bestaande vloeren en het aanpassen van de installaties met een referentieperiode van minimaal 20 jaar.

 

Oculus heeft in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam N.V. het projectmanagement, het risicomanagement, de bouwkundige advisering en het teken-werk tijdens de ontwerpfase verzorgd. Hierbij is de opdracht voor het bouwkundige tekenwerk intern verstrekt aan visiplan.

 

Het projectmanagement heeft tot doel de aansturing van het projectteam, waaronder de constructeur, installatieadviseur en brandtechnisch adviseur, in de diverse ontwerpfasen tot aan de aanbesteding. Door middel van interactieve risicosessies zijn onder leiding van oculus in de diverse projectfasen de projectrisico’s in kaart gebracht met het projectteam conform de RISMAN methode.