vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug   |   Ga naar projecten
vescom2-OB&V SONY DSC-OB&V SONY DSC-OB&V SONY DSC-OB&V SONY DSC-OB&V SONY DSC-OB&V SONY DSC-OB&V

Projectmanagement Kantoor Vescom, Deurne


Sector:
Kantoren

Plaats:
Deurne

Opdrachtgever:
Vescom

Architect:
Architectenbureau Van Meerendonk

Aannemer:
Bots Bouwgroep

Realisatie:
Februari 2013 - September 2013

Werkzaamheden:
Projectmanagement, Risicoplantoets

Projectmanagement Kantoor Vescom, Deurne

In 2013 heeft Vescom de vervanging van de kantoorruimte aan de voorzijde gerealiseerd. Eerder zijn er in twee fases het bestaande kantoor met bedrijfsruimte uitgebreid met Customer Support en met kantoorruimte ten behoeve van de administratie.
In de recente vernieuwbouw is de kantoorruimte met auditorium aan de voorzijde vervangen door een bouwmassa bestaande uit twee verdiepingen met een architectonisch hoogwaardige uitstraling. Het project is ontworpen door Architectenbureau van Meerendonk.

 

Medio 2012 is door Visiplan de aanbesteding en aannemersselectie verzorgd. Voorafgaand aan de contractvorming is door Oculus een risicoplantoets uitgevoerd.
De sloop van de bestaande huisvesting is gestart in februari 2013. Hier heeft een nauwkeurig sloopplan aan ten grondslag gelegen. Met name voor het auditorium, waar een betonconstructie boven een in gebruik blijvende serverruimte is verwijderd, heeft dit uiterste zorgvuldigheid gevergd.
Vervolgens is de nieuwbouw in hoog tempo gerealiseerd, waarbij door btb de directievoering en het toezicht is verzorgd.

In dit project is gebruik gemaakt van verschillende diensten binnen OB&V holding BV. Met projectmanagement van visiplan, risicoplantoets van oculus en directievoering en toezicht van btb is een maximaal resultaat behaald voor Vescom. Dit is de toegevoegde waarde voor de opdrachtgever, gebruik maken van de kennis en kunde van elkaar met korte lijnen, waardoor een optimaal resultaat is behaald.