vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug   |   Ga naar projecten
audit oculus Villament1-OB&V audit oculus Villament-OB&V audit oculus Villament3-OB&V

Risicobeoordeling en audits Villament, Tilburg


Sector:
Woningen

Plaats:
Tilburg

Opdrachtgever:
WonenBreburg

Architect:
Bedaux de Brouwer Architecten

Aannemer:
Janssen de Jong Zuid

Realisatie:
Maart 2014 - mei 2015

Werkzaamheden:
Audit, Risicobeoordeling

Het project Villament betreft een nieuwbouwcomplex, bestaande uit laagbouw en hoogbouw, respectievelijk 4 en 10 bouwlagen. De 64 appartementen zijn op de verdiepingen gelegen en maken, tezamen met de bijbehorende gemeenschappelijke verkeersruimten, onderdeel uit van de risicobeoordeling en de audits. Daarnaast zijn op de begane grond bijbehorende bergingen en containerruimten gesitueerd en behoren alle tot de woonfuncties behorende installaties eveneens tot de scope van dit project. Op de begane grond zijn verder een commerciële ruimte en 5 loft woon-werkwoningen gevestigd, welke allen buiten de scope van de risicobeoordeling vallen. Na afronding van de risicobeoordeling heeft WonenBreburg de wens geuit om deze ruimten wel tijdens de audits te beoordelen.

 

In het kader van de externe kwaliteitsborging van projecten van WonenBreburg voert Oculus audits uit binnen de kaders van de gekozen samenwerkingsconstructie. WonenBreburg is binnen dit samenwerkingsverband met Janssen de Jong Projectontwikkeling zowel niet-uitvoerend VOF-partner als afnemer. Omdat WonenBreburg mogelijk een groter deel in eigendom zal verwerven, bestaat de wens om meer zekerheid te krijgen over de kwaliteit van hetgeen is afgesproken door middel van periodieke audits. En tevens ten aanzien van de kwaliteit tijdens en aan het einde van de realisatieperiode. Voorafgaand is door oculus een risicobeoordeling uitgevoerd op basis van de contractdocumenten. De resultaten van de risicobeoordeling vormen mede de input voor de audits. Specifiek is daarbij aangegeven om de uitvoering en de kwaliteit van het metselwerk tijdens deze beoordelingen mee te nemen.

De kwaliteitsborging middels audits heeft een aantal doelen, te weten:
– Een beoordeling van de stand van het gerealiseerde werk in relatie tot de ingediende betalingstermijnen.
– Het beoordelen van het proces met betrekking tot de kwaliteitsbewaking van de aannemer.
– Een steekproefsgewijze verificatie door beoordeling van gerealiseerde technische (deel) aspecten op basis van de contractdocumenten en goed- en deugdelijk werk.