vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug   |   Ga naar projecten
Havenmeester2-OB&V Havenmeester7-OB&V Havenmeester6-OB&V Havenmeester4-OB&V Havenmeester3-OB&V Havenmeester1-OB&V

Risicoplantoets en inspecties De Havenmeester, Tilburg


Sector:
Winkels, woningen

Plaats:
Tilburg

Opdrachtgever:
De Havenmeester CV

Architect:
Inbo

Aannemer:
BAM Woningbouw

Realisatie:
Februari 2012 - December 2013

Werkzaamheden:
Inspecties, Risicoplantoets

Risicoplantoets en inspecties De Havenmeester

Op de locatie Piushaven Noordwest in Tilburg wordt een woonblok van 209 woningen gerealiseerd. Het plan is verdeeld in stadsblokken en stadswoningen met combinaties van functies voor wonen en werken en commerciële voorzieningen. De woontoren heeft 15 woonlagen en een commerciële plint en is circa 50 meter hoog.

 

Oculus heeft in opdracht van De Havenmeester CV een risicoplantoets uitgevoerd en er worden tijdens de realisatie bouwkundige en installatie-technische inspecties uitgevoerd. Het project is door Inbo uitgewerkt in BIM waarbij gebruik is gemaakt van 3D Revit.

 

De ontwerpverantwoordelijkheid ligt bij de Havenmeester Tilburg CV. De inspecties hebben met onafhankelijke kwaliteitsborging voor Havenmeester CV een tweeledig doel. Enerzijds wordt met de inzet van inspecties op gezette tijden een onafhankelijk oordeel gegeven over de uitgevoerde werkzaamheden op basis van de vastgestelde uitgangspunten. Anderzijds wordt aan een derde partij (een investeerder of afnemer van een plandeel) aangetoond dat de kwaliteit onafhankelijk wordt beoordeeld.

 

Werkzaamheden:
– Het toetsen of het in uitvoering zijnde werk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de overeengekomen contractdocumenten tussen de Havenmeester CV en de aannemer.
– Het beoordelen of de geleverde en/of verwerkte bouwmaterialen voldoen aan de bepalingen van de overeenkomst, de Technische Omschrijving en de vigerende normen en richtlijnen.
– Het toetsen of de wijze van verwerking van goedgekeurde materialen en producten overeenkomt met de uitvoeringsbepalingen en verwerkingsvoorschriften van fabrikanten en gangbare uitvoeringsrichtlijnen.
– In samenspraak met de opdrachtgever zullen specifieke risico’s (grote en structurele afwijkingen) ten aanzien van onder andere veiligheid en bijvoorbeeld installatietechnische zaken tijdens het bouwproces worden gesignaleerd tijdens de inspecties.