vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug   |   Ga naar projecten
Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 014-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 02-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 03-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 04-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 05-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 06-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 07-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 08-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 09-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 010-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 10-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 011-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 11-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 012-OB&V Toezicht Reinier de Graaf ziekenhuis 013-OB&V

Vervangende nieuwbouw Reinier de Graaf Gasthuis, Delft


Sector:
Zorg

Plaats:
Delft

Opdrachtgever:
Ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis

Architect:
EGM architecten

Aannemer:
Hurks bouw

Realisatie:
December 2012 - juni 2015

Werkzaamheden:
Bouwkundig toezicht

In Delft wordt nieuwbouw gerealiseerd voor het Reinier de Graaf Gasthuis, dat de twee huidige ziekenhuizen vervangt. “Uitgangspunt voor het ontwerp was een gebouw dat openheid en verbondenheid uitstraalt. De vorm van het gebouw is gebaseerd op de ‘Esculaap’, het Griekse symbool voor geneeskunde. Het ontwerp verwijst op verschillende manieren naar de thuishaven Delft, zoals een aantal Delftse elementen, de kleurstelling van het gebouw op basis van het doek ‘het melkmeisje’ van de schilder Vermeer en de vertaling van de Delftse grachtenpanden naar een gevelelement. Deze beeldbepalende elementen zoregen voor een herkenbaar en warm gebouw”, aldus de architect.

 

Een vertegenwoordiger van de medische staf is nauw bij het proces betrokken geweest zodat ook hun visie terugkomt in dit nieuwe ziekenhuis.

Op het gebied van duurzaamheid wordt gebruik gemaakt van het Pharmafilter; met behulp van dit filter wordt vrijwel alle afval verzameld en vergist. Het vrijkomende gas hierbij wordt gebruikt voor opwekking van energie en warmte met een WKK (warmtekrachtkoppeling). Daarnaast worden nog enkele middelen ingezet om duurzaamheid te bevorderen. Lees meer hierover op de website van de architect.

 

Btb levert het bouwkundig toezicht op de nieuwbouw van dit ziekenhuis. De opzichter heeft zich extra verdiept in ziekenhuisgebonden bouwwijzen en voorschriften. De aannemer heeft zelf geen kwaliteitscontroles uitgevoerd, dit is door de opzichter van btb verzorgd. Hij heeft op kritieke momenten bijtijds ingegrepen en hierdoor zijn bouwfouten voorkomen. Met de aantoonbare kwaliteitscontroles en het voorkomen van bouwfouten is de opdrachtgever zeer tevreden over het geleverde toezicht.