vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

< Ga terug

RECTIFICATIE

19 juni 2017

In het artikel “een frisse wind” dat medio 2016 op onze website is verschenen, is mogelijk ten onrechte de indruk gewekt dat de heer Peter van Woesik onderdeel zou uitmaken van onze directie.

De heer Van Woesik was actief als projectmanager bij Oculus. Hij was bezig met bouwkundige en technische vraagstukken. Hij heeft in december 2016 zijn werkzaamheden bij ons in onderling overleg beëindigd.

 

De dagelijkse leiding van Oculus, Btb en Visiplan (OB&V) is in handen van OgenreiT Beheer B.V., de management-vennootschap van Peter Tiernego.  Johannes Ohlsen is algemeen gevolmachtigde en J.W. Management B.V., de management-vennootschap van Jan Hoorn, is thans enig bestuurder van OB&V Holding B.V., die op haar beurt enig bestuurder is van de overige groepsmaatschappijen.

 

Met het aantrekken van de economie en de bouw worden wij door onze trouwe maar ook nieuwe relaties weer volop ingeschakeld in de bouwkundige diensten waar onze organisatie in het verleden groot mee is geworden.

 

Wij maken bij deze van de gelegenheid gebruik om onder de aandacht te brengen dat na het goedkeuren door de Tweede Kamer van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, wij strategisch druk bezig zijn verder in te spelen op de ontwikkelingen omtrent deze nieuwe wet. Onze dienstverlening zal hieromtrent worden aangepast en verder uitgebreid zodat wij klaar zijn om onze diensten aan te bieden zodra deze wet vermoedelijk medio 2018 haar intrede doet. Zo streven wij ernaar als jarenlange vaste partner (samen met bureau Nieman) van SWK om haar en haar leden ook in de toekomst hierbij optimaal bij te staan en te adviseren met betrekking tot deze nieuwe ontwikkeling.