vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Risicoplantoets

Tijdens de opstartfase van de uitvoering worden regelmatig onvolkomenheden in de contractdocumenten geconstateerd. Het herstellen van deze tekortkomingen na de gunning heeft direct financiële gevolgen. Deze faalkosten zijn met een gedegen toetsing voorafgaand aan de gunning sterk te reduceren. 

Met een risicoplantoets krijgt u een risicobeoordeling op maat. Wij denken met u mee en bepalen samen met u waar de focus op moet liggen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan onderlinge afstemming, de regelgeving, uw programma van eisen, een detailbeoordeling of een bestekcontrole. Een risicoplantoets is een integrale controle op de stukken van de verschillende disciplines (bouwkundig, bouwfysisch, constructief en installatietechnisch). De geconstateerde risico’s worden overzichtelijk verzameld en voorzien van een risicoklasse, waardoor u of wij preventief kunnen sturen.

Uw voordeel met een Risicoplantoets
– Bevordering van de samenhang van diverse disciplines.
– Reductie van extra kosten als gevolg van onvolledig of onjuist omschreven besteksonderdelen.
– Bevordering van de projectkwaliteit.
– Reduceren van discussies over uitgangspunten en toetsingscriteria.
– Minder verrassingen tijdens de uitvoering.
– Een voorspoedig verloop van de uitvoering.