vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Advies en Management (strategisch)

Visiplan adviseert bij vraagstukken van vastgoedeigenaren over nieuw- en bestaand vastgoed.

 

Visiplan beoordeelt vastgoed en geeft inzicht in kwaliteit en kosten, zowel bouwkundig, installatietechnisch als functioneel. Hierbij worden risico’s en prioriteiten onderscheiden voor het formuleren van een verantwoord kader voor integraal huisvestingsbeleid, zodat dit aansluit op uw huisvestingsbehoefte. Dit vormt de basis voor het huisvestingsbeleid.

Visiplan voor advies en management

 

Planning / Voorbereiding (tactisch)

Het huisvestingsbeleid vormt de basis voor de uitwerking van plannen voor nieuwbouw, in stand houden, aanpassen, verbeteren of herbestemmen. Visiplan werkt aanvullend samen met partijen of neemt zaken voor u uit handen. Zo kan visiplan bijvoorbeeld de complete bouwaanvraag verzorgen, adviseren en inzicht geven in de bouwkundige en installatietechnische onderhoudskwaliteit, de functionele gebruikskwaliteit en instandhoudingskosten.

 

Visiplan voor planning en voorbereiding

 

Begeleiding / Uitvoering (operationeel)

Aansluitend op de opgestelde plannen werkt visiplan deze uit en begeleidt bij de uitvoering. Daarnaast worden ook veelvuldig gevelinspecties uitgevoerd.

 

Visiplan voor begeleiding en uitvoering

 

 

Visiplan, advies en huisvestingsmanagement