vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Planbeoordeling

 

Gaat u een nieuw pand bouwen en wilt u zicht op de onderhoudsuitgaven in de toekomst? Door tijdig een planbeoordeling uit te voeren krijgt u zicht op de onderhoudsuitgaven en kunt u onnodig hoge onderhoudskosten in de toekomst besparen.

Voor u als toekomstig eigenaar van een gebouw is het moeilijk te beoordelen welke risico’s op onderhoudsgebied een plan in de initiatieffase met zich meebrengt. Op de toegepaste detaillering en materialen van het ontwerp kunnen wij een planbeoordeling maken.

 

Het doel hiervan is het ontwerp van een gebouw te toetsen op verhoogd risico op hoge onderhoudsuitgaven in de gebruiksfase. Het is mogelijk deze verhoogde risico’s inzichtelijk te maken. Met dit inzicht kan men uitgangspunten zodanig aanpassen zodat deze risico’s worden beperkt of opgeheven en er sprake is van een normale of zelfs lage onderhoudsbehoefte.

 

De risicoplantoets voor onderhoud en beheer vindt plaats op een aantal aspecten, te weten op basis van tijd, materiaal, kwaliteit, functionaliteit en geld.

 

Visiplan, advies en management