vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Een gebouw om trots op te zijn

Begeleiding uitvoering onderhoud

Vanuit het meerjaren onderhoudsplan kunnen de onderhoudsactiviteiten worden aanbesteed om een optimale prijs/kwaliteit te krijgen. Visiplan kan de aanbesteding voor u verzorgen. Dit kan de keuze van aannemer, schilder of dakdekker zijn  en daarop aansluitend de begeleiding van de uitvoering van het onderhoud.

 

Technisch beheer

Voor het beheer van onroerend goed geldt als basis een meerjaren onderhoudsplan (MJOP), gebaseerd op uw beleidsuitgangspunten. Vanuit dit meerjaren onderhoudsplan wordt vervolgens een taakstellende jaarbegroting gemaakt. Hieruit wordt een budgetverantwoording opgesteld om de financiële stand van zaken te kunnen bewaken. Visiplan kan het technisch beheer van onroerend goed verzorgen.

 

Begeleiding Onderhoudswerkzaamheden
Uit het meerjaren onderhoudsplan volgen te verrichten onderhoudswerkzaamheden. Visiplan kan die werkzaamheden begeleiden. Dit kan zowel in onderdelen als in zijn geheel. Kiezen voor Prestatiegericht onderhoud bij begeleiding uitvoering onderhoud biedt grote voordelen op het gebied van kwaliteit, geld en onderlinge samenwerking.

 

Beheer van huisvesting en begeleiding uitvoering onderhoud is bij visiplan in vertrouwde handen. Een aantal van onze deskundigen zijn in het bezit van het COMOG-certificaat, de vereniging Consultants Onderhouds Management Onroerend Goed, dit staat garant voor professionele dienstverlening. Tevens zijn onze onderhoudsdeskundigen vastgoed geregistreerd in bij SERTUM, instituut onderhoudskundigen vastgoed.