vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

BIM Modelcheck

Bij BIM projecten is onderlinge communicatie en een goede afstemming cruciaal om gezamenlijk het gewenste eindproduct te behalen. Ook voor BIM projecten geldt dat een onafhankelijke partij de toetsingen dient uit te voeren, immers een slager keurt ook niet zijn eigen vlees.

 

Met de BIM Modelcheck worden clashcontroles en vaktechnische kennis toegepast om de onderlinge hiaten en de risico’s voor de vervolgfase zichtbaar te maken. Deze aspecten worden aan u en de belanghebbenden gerapporteerd. Desgewenst adviseren wij u hoe de geconstateerde risico’s kunnen worden opgelost of beheersbaar worden gemaakt. Met oculus beschikt u over een onafhankelijke adviseur voor het uitvoeren van de BIM Modelcheck.

 

Indien u een meer sturende rol van ons verwacht, iemand die de helicopterview houdt en tussentijds ingrijpt wanneer nodig, kan Oculus u ondersteunen met BIM management.