vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Een advies als basis voor het nemen van de juiste beslissing

Bouwkundige Aankoopkeuring

Bent u van plan een gebouw of woning te kopen?
Wilt u weten wat de staat van onderhoud is?
Of wilt u een een overwogen keuze kunnen maken voor herbestemming? 

 

Met een bouwkundige aankoopkeuring krijgt u de benodigde informatie om een weloverwogen keuze tot aankoop te maken.

 

Bij de aankoop van onroerend goed is het van belang of het gebouw of de woning voldoet aan de te verwachten prestatie eisen. Een bouwkundige aankoopkeuring ofwel een due diligence is dan van belang. Hierbij wordt getoetst of het gebouw voldoet aan wet- en regelgeving en het bijbehorende Programma van Eisen. Daarnaast wordt getoetst op functionaliteit van de installaties en de onderhoudskwaliteit. Visiplan keurt conform de Conditiemeting NEN 2767.

Met een bouwkundige keuring kan een weloverwogen afweging worden gemaakt of het aantrekkelijk is om het gebouw of de woning te kopen. De financiële gegevens die hieruit voortkomen kunnen tevens worden gebruikt als onderlegger in prijsonderhandelingen. Maar ook voor de beslissing ten aanzien van de financiering van kosten voor eventuele renovatiewerkzaamheden.