vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Op de toekomst voorbereid

Bouwtechnisch onderzoek

Wanneer wordt er een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd? Dat kan wanneer er schade is ontstaan aan een gebouw, maar ook voordat er in de omgeving gebouwd gaat worden.

 

Een bouwtechnisch onderzoek wordt uitgevoerd als er schade is geconstateerd aan een gebouw. Deze schade kan op diverse manieren ontstaan zijn. Bij een bouwtechnisch onderzoek wordt er onderzocht wat het bouwkundige probleem is, waardoor het is ontstaan en wat een mogelijke oplossing kan zijn om het te herstellen. In de meeste gevallen kan het bouwtechnisch onderzoek door middel van een visuele inspectie. Het kan echter nodig zijn dat dit met een destructief onderzoek uitgevoerd moet worden. Dit betekent dat enkele stenen verwijderd worden om in de muur de spouwankers te bekijken.

 

Er kan ook een bouwtechnische opname worden uitgevoerd voordat er eventuele schade is ontstaan. Deze opname wordt uitgevoerd wanneer er in de buurt van het gebouw bouwactiviteiten zullen gaan plaatsvinden. Dit kunnen allerlei soorten werkzaamheden zijn, zoals heiwerk, bouwactiviteiten, het plaatsen van een duiker onder de weg, maar ook het ophogen van de grond in verband met het bouwrijp maken van een nieuwe woonwijk. Door vooraf een opname uit te voeren, kan achteraf worden gesignaleerd of de schade te wijten is aan de bouwactiviteit, of dat dit al aanwezig was en mogelijk verergerd is door de bouwactiviteit.

 

Visiplan kan namens u een bouwtechnisch onderzoek of – opname uitvoeren.