vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Een goede basis voor het uit te voeren onderhoud

Conditiemeting NEN 2767

Met een Conditiemeting NEN 2767 krijgt u inzicht  in de onderhoudskwaliteit van onroerend goed. 

 

De Conditiemeting is een objectieve methode voor de bouwkundige en installatie onderdelen waarbij de ernst, omvang en intensiteit van voorkomende gebreken in een gebrekenscore (afbeelding 1) worden vastgelegd.

 

Met de Conditiemeting NEN 2767 worden alle bouwdelen en hun kwaliteit visueel beoordeeld en vastgelegd, zodat men inzicht krijgt in het totaalbeeld van het onderhoud. De gebrekenscore wordt verwerkt in de Conditiemeting NEN 2767 (afbeelding 2), waarin de risicoklasse, dus de ernst van de problemen, wordt weergegeven. De methodiek geeft inzicht in de bouwdelen met- en zonder gebreken. De gebreken worden qua omvang bepaald ten opzichte van de totale hoeveelheid van het materiaal (van het bouwdeel). In de rapportage van een conditiemeting wordt een risico-analyse verwerkt, zodat een goede afweging kan worden gemaakt van de vervolgacties. Dit kan een kostenraming, een taakstellende jaarbegroting of een meerjaren onderhoudsplan zijn.

 

Gebrekenscore

 

 

Conditiemeting NEN 2767 Kwaliteitsscores

Conditiemeting NEN 2767 Kwaliteitsscores