vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Voorkomen is beter dan genezen

Gevel- en balkoninspecties

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor gevels en balkons, met een gevelinspectie en balkoninspectie wordt de constructieve veiligheid aangetoond. Steeds vaker worden gebouweigenaren geconfronteerd met gemetselde gevels die (gedeeltelijk) zijn ingestort ten gevolge van verborgen gebreken, met alle risico’s van dien. Daarnaast heeft Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst onlangs een onderzoeksplicht ingesteld voor galerijflats gebouwd tussen ± 1950-1970, met uitkragende vloeren (zonder consoles). Gebouweigenaren krijgen nog tot 1 juli 2017 de tijd om de constructieve veiligheid van hun galerijvloeren en balkons te laten inspecteren. 

 

Hoogbouw (ouder dan 25 jaar) met meer dan 4 bouwlagen loopt een aanzienlijk risico met vallende gevels tot mogelijk gevolg. Daarnaast is er een niet te verwaarlozen risico op het naar beneden vallen van gevelbeplating. Spouwanker onderzoek is noodzakelijk om uit te sluiten dat u werkelijk met een risicogevel te maken heeft.

Incidenten, zoals in mei 2011 toen een galerij van de Antillenflat in Leeuwarden het vanuit het niets begaf, zorgen ervoor dat de alertheid van woningcorporaties en VvE’s omhoog schiet.  Het incident kwam als een wake up call: gebouweigenaren zijn er verantwoordelijk voor dat de constructies van ‘uitkragende vloeren’, zoals galerijen en balkons, voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Het is aan hen om de vloer te laten onderzoeken en om herstelwerk te regelen als de situatie daarom vraagt.

 

Oorzaak 
Vallende gevels ontstaan vaak door onder andere doorgeroeste of slecht aangebrachte spouwankers, (terugliggende) betonneuzen die aangetast zijn door betonrot en aangetaste bevestigingshaken bij gevelbeplating. Bij balkons is een vaak terugkerend probleem dat de bewapening erg licht is en te laag in de betonvloer ligt. Daardoor worden trekkrachten minder goed opgenomen, met alle gevolgen van dien. Ook putcorrosie leidt vaak tot gevaarlijke situaties. Bij deze vorm van roest teert de bewapening weg als gevolg van blootstelling aan chloride.

 

Wie is verantwoordelijk
U als eigenaar of als beheerder bent verantwoordelijk. U heeft uiteraard baat bij veilig metselwerk en wilt niet geconfronteerd worden met een gevel die is ingestort met materiële of erger, persoonlijke schade tot gevolg. Bij balkons is de ervaring dat op bepaalde plaatsen herstel vaak voldoende is.

 

Rol van de overheid
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) controleert of gebouweigenaren onderzoek hebben uitgevoerd met betrekking tot de inventarisatie van risicogevels en als er risico’s aanwezig zijn, welke vervolgstappen er genomen zijn.

Voor 1 juli 2017 dienen gebouweigenaren bovendien de constructieve veiligheid van hun galerijvloeren en balkons te laten inspecteren.

 

Waarom visiplan uw risico’s laten inventariseren?
Visiplan kan met haar onderzoeksmethode de risico’s met betrekking tot deze gevels snel inzichtelijk maken. Voor deze onderzoeken dragen wij zorg voor alle benodigde materialen en werkzaamheden, van het leveren van een hoogwerker, het verwijderen van gevelstenen, het inspecteren tot het terugplaatsen van de stenen. Doordat wij alle activiteiten en werkzaamheden voor u regelen, hoeft u zelf geen tijd of extra kosten te maken.

 

Wat wordt beoordeeld?

Visiplan onderzoekt en beoordeelt onder andere het aantal en de kwaliteit van de spouwankers, de kwaliteit van de na-isolatie, de betonneuzen, eventuele bevestigingshaken voor gevelbeplating, vocht in de spouw, dilataties en voegwerk. Hiermee kunt u aantonen of er risico is en welke activiteiten er moeten plaats vinden om het risico te vermijden.

Deskundige inspecteurs van visiplan beoordelen uw gevels en balkons op basis van constructieve veiligheid en leggen dit vast in een duidelijk en helder verslag.

 

Hoe te handelen?

Mocht blijken dat u te maken heeft met een risicogevel of -balkon, dan kunnen wij u helpen bij het vervolgtraject voor herstel.

 

Wij hebben reeds opdrachten uitgevoerd in Appingedam, Breukelen, Deventer, Ede, Enschede, Haarlem, Heemstede, Leeuwarden, Reeuwijk, Rotterdam, Terneuzen, IJmuiden, Veldhoven, Zierikzee en Zoetermeer, waarbij ruim 380 gevels zijnonderzocht.

 

U kunt meer over gevelinspecties lezen in het artikel ‘Preventieve inspectie voorkomt erger’, gepubliceerd in Renda editie februari 2012. Dit artikel betreft een interview met Cor Hoogland, beleidsmedewerker bij Woningcorporatie Elan Wonen over preventieve gevelinspecties, waaraan visiplan (destijds uitgevoerd door btb) een bijdrage heeft geleverd.