vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Onderhoudswerkzaamheden vastgoed

 

Wenst u de begeleiding van het onderhoud van uw vastgoed uit te besteden? 

Er kunnen verschillende redenen zijn om de keuze te maken het onderhoud uit te besteden. Visiplan beschikt over veel ervaring en deskundige medewerkers voor:

  • Het opstellen van een technische omschrijving of het schrijven van een bestek.
  • Aanvragen offertes voor de uit te voeren werkzaamheden.
  • Beoordeling van de offertes en het schriftelijk rapporteren aan de opdrachtgever.
  • Na goedkeuring van de opdrachtgever, opstellen van contracten of opdrachtbevestigingen maken.
  • Controle op de uitvoering, eventueel inclusief bouwvergaderingen, afhankelijk van de grootte van het project.
  • Opleveren, inclusief opleverstaat.
  • Zorgen voor garantiecertificaten en revisietekeningen.