vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Meer kwaliteit en minder kosten

Prestatiegericht Onderhoud

Met prestatiegericht onderhoud wordt een afname van het klachtenonderhoud gehaald.

 

Door het uitbesteden van het onderhoud volgens de principes van Prestatiegericht onderhoud of Resultaatgericht onderhoud neemt het klachtenonderhoud af. Het planmatig onderhoud en het klachtenonderhoud moet dan wel aan dezelfde onderhoudsaannemer worden uitbesteed. Door deze manier van uitbesteden ontstaat een samenwerking tussen de opdrachtgever en de aannemer. Deze samenwerking wordt verwoord in een contract met een afsprakenstelsel. Dit afsprakenstelsel wordt veelal Service Level Agreement genoemd. Het opstellen van deze contracten en de monitoring van de samenwerking wordt in overleg met de opdrachtgever door visiplan opgesteld en uitgevoerd.

 

Waarom de keuze voor Prestatiegericht onderhoud of Resultaatgericht onderhoud?
• Klanttevredenheid neemt toe.
• Door het uitbesteden van planmatig- en klachtenonderhoud, neemt het aantal klachten af.
• Door samenwerking snellere en betere afhandeling van het onderhoud.
• Geclusterde en efficiënte uitvoering.
• Maandelijkse managementinformatie door de samenwerkingspartners.
• Daling van de onderhoudskosten.
• Minder orders waardoor minder facturen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kunt u een greep uit de projecten van visiplan bekijken.