vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Projectmanagement

Heeft u te maken met een (nieuw) project en mist uw organisatie de spil die het voor u regelt? Die mensgericht te werk kan gaan, een brede bouwtechnische kennis heeft, kennis van bouwkosten, in staat om diverse scenario analyses te maken en te toetsen op de haalbaarheid en ruime ervaring heeft met renovatie en sloop-nieuwbouwprojecten? Visiplan helpt u met projectmanagement.

 

Projectmanagement conform de DNR 2011 kent de volgende projectfases
1. Fase initiatief en haalbaarheid
2. Fase projectdefinitie
3. Fase structuurontwerp
4. Fase voorontwerp
5. Fase definitief ontwerp
6. Fase technische ontwerp / bestek
7. Fase prijs- en contractvorming
8. Fase uitvoering van uitvoering gereed ontwerp
9. Fase uitvoering – directievoering
10. Fase nazorg

De projectmanager zal zich tijdens deze fases als uw adviseur vertegenwoordigen. Indien nodig laat de projectmanager zich bij financiële aspecten adviseren door een kostendeskundige.

 

De projectmanager wordt nadrukkelijk bij alle activiteiten betrokken en zal gevraagd en ongevraagd aan de aannemer, de architect en adviseurs vragen stellen en kritische aandachtspunten aan de orde stellen. Als basis voor de projectmanager geldt de contractuele verhouding tussen opdrachtgever en de projectaannemer.

 

Contracteren van adviseurs

Externe adviesbureaus, zoals de architect, interieurarchitect, landschapsarchitect, constructeur en bouwfysisch adviseur, alsmede aannemers en installateurs worden door de opdrachtgever onder begeleiding en op advies van de projectleider gecontracteerd. Visplan kan de selectie- en gunningscriteria voor de uitvoerend aannemer verzorgen.

 

Waarom projectmanagement?

De taken van de projectmanager veranderen per fase. Het doel blijft steeds hetzelfde, namelijk het vertegenwoordigen van de opdrachtgever tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project met als achterliggende drijfveer dat het project in kwalitatieve en functionele zin tijdens de exploitatiefase optimaal kan renderen. In iedere fase zal nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan de keuze van materialen en gekozen detailleringen. Ook zal voortdurend aandacht worden gegeven aan aspecten op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid en andere innovatieve uitgangspunten. Uiteraard wordt iedere projectfase door de projectmanager afgesloten met een financiële controle ten opzichte van het afgesproken budget en kostenraming.

 

Wanneer projectmanagement inschakelen

Het prettigste is om bij de start van fase 1 een projectmanager in te schakelen. In de praktijk is er al vaak gestart met een project en komt de opdrachtgever gedurende het project erachter de deskundig advies zeer gewenst is en dat een ervaren projectmanager de ‘kar’ gaat trekken. Visiplan kan in elke gewenste fase worden ingeschakeld en zal met u de mogelijkheden afstemmen. Elke project is uniek en vereist maatwerk. Daarvoor bent u bij visiplan aan het juiste adres.

 

Visiplan, advies en management (strategisch)