vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Snel inzicht in de bouwkundige staat

Quick scan

Bij het beoordelen van een voorraad gebouwen, worden de gebouwen onderling vergeleken op basis van kwaliteit en onderhoudsbehoefte.

 

Door het inzichtelijk maken van de kwaliteit van uw onroerend goed portefeuille, ontstaat inzicht in de kwaliteit en onderhoudsbehoefte van de verschillende gebouwen. De Quick scan is een snelle en verantwoorde manier voor een kwalitatieve gebouwbeoordeling.

 

Op basis van grove criteria brengt visiplan met behulp van de Quick scan de kwaliteitsscore voor bouwkundige, installatietechnische en functionele kwaliteit direct in kaart. Hiermee heeft u alle informatie beschikbaar over de staat van het gebouw en hierop kan gericht actie worden ondernomen.

 

Visiplan kan de Quick scan op één gebouw en op een portfolio aan gebouwen uitvoeren.

 

Hier kunt u een greep uit de projecten van visiplan bekijken.