vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Taakstellende jaarbegroting

In een taakstellende jaarbegroting staan alle onderhoudsactiviteiten die in het betreffende jaar uitgevoerd moeten worden.

 

De kwaliteitsbeoordeling (of quick scan) is in een rapportage opgesteld, deze wordt met u besproken en  in overleg met u wordt een taakstellende jaarbegroting opgesteld. Hierin staan alle onderhoudsactiviteiten die in dat jaar uitgevoerd moeten worden. De onderhoudsactiviteiten worden gebundeld, zodat deze gemakkelijk uit te besteden zijn, bijvoorbeeld schilderwerk, dakbedekking, luchtbehandelingsinstallatie, enzovoort.

 

Visiplan begeleidt voor u de uitbesteding en de begeleiding van deze activiteiten.

 

Visiplan, planning en voorbereiding (tactisch)