vestigingen extranet inloggen opdrachtgever Vacatures

Meer dan 50 jaar adviseur en bouwbegeleider in Nederland

Bouwaanvragen tot in de puntjes uitgewerkt

Tekenwerk AutoCAD / BIM in Revit

Voor de uitvoering van een project is per fase professioneel bouwkundig tekenwerk vereist.

 

Visiplan verzorgt op professionele wijze vanaf de ontwerpfase zowel bouwkundig tekenwerk in AutoCAD als modelleren in 3D of BIM in Revit. Uitvoerige detailtekeningen besparen later kosten en ergernis over onduidelijkheden tijdens de uitvoeringsfase. De praktische inslag van de tekenaars van visiplan speelt hierbij een belangrijke rol. Zij denken actief mee en overleggen met de opdrachtgever, ontwerpers en adviseurs om het ontwerp uiteindelijk praktisch uitvoerbaar te maken.

 

Visiplan werkt met de programma’s:

 • AutoCAD
 • Autodesk Revit Architecture

 

Definitief Ontwerp
– Het maken van definitieve ontwerptekeningen op basis van de goedgekeurde Voorlopig Ontwerptekeningen;
– Globale toetsing van de daglichttoetreding en oppervlakteberekening.

 

Bouwaanvraagfase

Het verzorgen van een gedegen aanvraag voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Dit bestaat uit:
– Het maken van de bouwaanvraagtekeningen op basis van het goedgekeurde definitief ontwerp;
– Bouwbesluittoetsing, te weten: minimale daglichttoetreding, ventilatievoorzieningen, oppervlakteberekening, spuicapaciteit;
– Brandveiligheidstoetsing op basis van het bouwbesluit;
– Advisering vanuit het bouwbesluit; het verrichten van een EPC-berekening.

 

Bouwvoorbereidingsfase
– Het maken van de bouwvoorbereidingstekeningen op basis van de door BOWOTO goedgekeurde bouwaanvraagtekeningen;
– Het maken van een bouwkundig bestek conform de Stabu-systematiek.

 

Verkooptekeningen
– Het maken van de verkooptekeningen op basis van de goedgekeurde bouwvoorbereidingstekeningen.

 

Bouwuitvoeringsfase
– Het maken van werktekeningen op basis van de goedgekeurde bestektekeningen.

 

Onderstaande berekeningen en toetsingen kunnen separaat of in combinatie met tekenwerk worden verzorgt:

 • Berekening daglichttoetredingen
 • Ventilatiebalans berekeningen
 • Berekening verhouding GebruiksOppervlakte / VerblijfsGebied (GO/VG)
 • Berekening spuicapaciteit
 • Toetsing aan eisen BouwBesluit
 • Brandveiligheidstoetsingen
 • EPC berekeningen
 • Relatie schema’s ten behoeve van opstellen Programma van Eisen
 • Vlekkenplannen
  In een vlekkenplan wordt visueel weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het beste verdeeld kunnen worden over de beschikbare vierkante meters op de diverse verdiepingen, waardoor er per verdieping een aantal ‘vlekken’ ontstaat.
 • Meetcertificaten (incl. eventueel bijbehorende verdeelsleutels)
  De oppervlakte en de inhoud van vastgoed speelt bij huur, koop of verkoop een belangrijke rol. Door gebruik te maken van de NEN 2580 norm worden objectieve meetgegevens verkregen. In de NEN 2580 norm wordt onder andere onderscheid gemaakt in Bruto vloeroppervlak (BVO), Netto Vloeroppervlak (NVO) en verhuurbaar oppervlak (VVO).
 • Ontruimingsplannen
  Een ontruimingsplan wordt gebruikt bij onregelmatigheden ofwel calamiteiten. Een verplicht onderdeel van het ontruimingsplan zijn de vluchtwegplattegronden. Op deze plattegronden van het gebouw staan per verdieping o.a. kleine blusmiddelen, verbandmiddelen, vitale afsluiters en (nood)uitgangen aangegeven.

 

Visiplan kan het volledige traject voor de bouwvergunningaanvraag verzorgen. Daarnaast kan de BIM Modelcheck worden uitgevoerd.